Om diktningen

– Allan Törnberg skriver …

Innhold:

1. Kort om diktningen til Törnberg
2. Noen motiver i diktningen

Kort om diktningen.

Allan Törnbergs litterære arv består av en rekke religiøse dikt, prekener og teologiske skrifter med forskjellige emner. I 1986-års psalmebok finner vi to av hans salmer som han også har satt melodi til.

Noen av Allan Törnberg sanger er blitt sunget mye i kristne forsamlinger. Av disse er 40 sanger publisert i den lille boken Mitt hjärtas melodi fra 1956. Andre ble offentliggjort Sångens Härold som var et ”periodisk skrift for heving av den åndelige sang”. Bladet utkom en gang i kvartalet og de første årgangene ble redigert av Einar Ekberg. Som Allan Törnberg mest kjente sanger kan vi kanskje trekke frem Säg, känner du det underbara navnet og Där aldrig mer du gråter, där ingen sorg dig når.

Noen kjente motiver.

Pilgrims-motivet
Døds-motivet
Sol-motivet

Pilgimsmotivet.

1. Der aldri mer du gråter

Vi er pilegrimer her på denne jorden. Vårt endelige hjemland er ikke her. Vi skal få lov til å se forbi død og grav. Det er håp for den som tror på Jesus. I himmelen er det verken sorg eller tårer: “og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer for de første ting er veket bort”. (Åp 21, 4). Da er vi for evig frelst hjemme hos Herren.

Str 1:

Pilgrim i lidelsens tørke,
fest kun på himlen ditt blikk.
Der gjennom tåke og mørke,
stråler stjernen hvor håpet utgikk.

Kor:

Der aldri mer du gråter,
der ingen sorg deg når.
Der ser du snart livets gåter,
trøtte pilgrim du hvile får.