Da Jesus satte sjelen fri

Da Jesus satte sjelen fri.

Salmen er skrevet av Charles F. Butler i 1898 og oversatt av T. B. Barrat i 1909. Vi finner den i Norsk Salmebok fra 1985 som nummer 378 med fire strofer og refreng. Melodien er James Milton Black fra år 1900. Norsk Salmebok (NoS) fra 2013 har salmen som nummer 378 plassert under temaet «Lovsang, takk og tilbedelse».

Vi siterer strofe en (NoS):

Da Jesus satte sjelen fri,
brøt lyset fram på livets sti,
og da jeg fikk ham selv å se,
jeg glemte jordens sorg og ve.

Charles F. Butler var en amerikansk dikter som her hos oss er mest kjent for å ha skrevet sangen Da Jesus satte sjelen fri. Den engelske tittelen er Since Christ My Soul From Sin Set Free og salmen ble første gang publisert i Christ in song i 1898. Senere er sangen kommet med i en rekke sangbøker og samlinger av kristne sanger.

Vi siterer refrenget (NoS):

Halleluja, min sjel er fri!1
Min trellestand er nå forbi.
På land og hav min sak er klar,
hvor Jesus er, jeg himlen har.

Salmen ble oversatt til dansk i 1909 og publisert i Kirkeklokken med tittelen Da Jesus tok min synd på seg. Den ble videre overført til norsk av Thomas Ball Barratt i 1909 og gitt den form som den omtrent har i dag. Charles F. Butler har for øvrig også skrevet sangen som på svensk heter Från min Frälsare jag var långt fjärran.

Vi siterer strofe to (NoS):

Så fjern Guds himmel syntes meg
før Jesus åpenbarte seg.
Men nå har han den brakt så nær
at himlen i mitt hjerte er!

Vi finner også salmen i svensk oversettelse som Se’n Gud till barn mig tog åt sig. Denne utgaven er ved James Toft fra før 1912, skriver Wikipedia. Teksten ble videre bearbeidet i 1986. Vi finner for øvrig salmen i den svenske Sangboken fra 1998 som nummer 110 og i den norske Sangboken fra 1968 som nummer 236 med fire strofer. Norsk Salmebok (1985) har plassert sangen under temaet ”Takk og tilbedelse”.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Hva gjør det så om her på jord
i hytte eller slott jeg bor?
Er dagen skyet eller klar,
hvor Jesus er, jeg himlen har!

Da Jesus satte sjelen fri er en svært kjent og kjær sang i bedehussammenheng. Den kom først inn i den norske salmeboken gjennom Norsk Salmebok fra 1985. Den er et sterkt vitnesbyrd om frelsens virkninger i den troendes hjerte. ”I denne sangen vitner Butler om hva Jesus betydde for ham, og om hvordan frelsen fødte en sang i hans hjerte” skriver Dahlstrøm. Salmen bygger delvis på bibelordet i Fil 1, 21: ”Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Å dype fred, å stille ro!
Gud selv vil i mitt hjerte bo!
Å leve det er Kristus her,
og døden selv en vinning er.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Tobias Salmelid (1997), s. 51 og s. 60
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 347 og sp. 401
Haakon Dahlstrøm (1990), bd 1, s. 41-42
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 113

Charles F. Butler på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *