Om diktningen

– Birgitte Cathrine Boye

Birgitte Boye er særlig kjent for sine høytidsvers. Vi finner dem både i Landstads Kirkesalmebog, i Landstads reviderte salmebok og i Norsk Salmebok. De er kun på et vers. Hun er ellers representert med tre originale og en oversatt salme i Norsk Salmebok.

Hun gjendiktet Salmenes Bok på dansk og Birgitte Cathrine Boye skrev også en del dramatisk diktning i tillegg til leilighetsdikt og festdikt. Men hennes kristne poesi er pompøs og for en stor del «fromme tanker kledd i datidens religiøse språkdrakt», skriver H. Nilsen. Mye av hennes produksjon er derfor forsvunnet ut av nyere tiders salmebøker. Men hennes høytidsvers vil imidlertid trolig leve lenge enda og har fått en sentral plass i kirkens jule-, påske- og pinsegudstjenester. Også M.B. Landstad fant mye fint hos Boye og skriver at «hun har plantet mang en vakker liten blomst inn i kirkehaven.»

P.E. Rynning oppgir 125 originale salmer etter Birgitte Cathrine Boye. Han skriver videre at Landstads Kirkesalmebog har 12 av hennes salmer, mens Boye er representert med 10 (8) originale salmer i Landstads reviderte salmebok. Nynorsk Salmebok har 7 originale og 2 oversatte salmer av Birgitte Boye. I Dansk Salmebog finner vi imidlertid ikke noen salmer av henne. Birgitte Cathrine Boye er ellers representert med omlag 150 salmer i Guldbergs Psalmebog fra 1778, de fleste originale.