Om diktningen

– Charles Wesley

Innhold:

1. Om Wesleys diktning
2. Noen motiver hos Wesley


1. Kort om Charles Wesleys diktning.

Charles Wesley regnes som Englands største salmedikter. Han fornyet salmesangen og innførte både nye tekster og melodier til salmene. I løpet av sitt liv utga Charles Wesley teksten til mer enn 5.500 salmer og sanger. Noen hevder antallet er hele 9.000 vers. Det er litt avhengig av hva som kan regnes som salmer. Charles Wesley skrev dikt nesten til hver anledning i livet. Men mange av dem er svært korte og er ikke på mer enn fire linjer.

Svenske Wikipedia har publisert 25 salmer og sangtitler av Charles Wesley. I Norsk Salmebok (1985) finner vi kun de tre Wesley-salmene Høyr kor englar syng frå sky, O Jesus Krist, jeg flyr til deg og Dyp av nåde er hos deg. I den danske salmeboken er det to Wesley-salmer. Men metodistkirken i Danmark utga i 2006 samlingen Salmer og sange og her er Charles Wesley representert med 36 salmer på dansk.


2. Noen sentrale motiver hos Wesley

Sol-motivet
Hyrde-motivet
Pilgrims-motivet
Freds-motivet


Sol-motivet:

Solmotivet brukes ofte i salmene som et billedlig uttrykk for Jesus.

1. Å om med tusen tungers prakt,

Wesley skrev denne salmen på ettårsdagen for sin omvendelse til Kristus. Denne opprinnelse gjenspeiles blant annet i teksten som, «på denne glade dagen strålende rettferdighetens sol oppsto.» Strofen som begynner med «O om med tusen tungers prakt», er opprinnelig vers sju av Wesley originale salme.

Å om med tusen tungers prakt,
min Frelser prise her.
Guds herlighet og kongemakt,
hans nåde mektig er.

SaB 312, str 1


Hyrde-motivet:

Jesus er den gode hyrde som har omsorg for oss. Den gode hyrde setter omk nødvendig livet sitt til for sauene.

Dyp av nåde – er hos deg,
Jesus, ennå rom for meg?
Har forlatelse du mer
for en synder som jeg er?

LR 613, str 1


Pilgrims-motivet:

Denne salmen er skrevet av den kjente engelske presten, poeten og kirkelederen Charles Wesley i 1740. Han regnes som metodismens grunnlegger, men salmene hans er kjent langt utover metodismens rekker. Sammen med Fanny Crosby og Isaac Watts er han en av de tre største salmediktere i den engelskspråklige verden. Charles Wesley har skrevet rundt 6000 salmer. Salmen er oversatt til norsk av H. P. Bergh (str.1-3) i 1874 og av Karl Marthinussen (str. 4) i 1939.

1. Jesus, du som har meg kjær

Jesus, du som har meg kjær,
til ditt hjerte vil jeg fly,
høyt går havets bølger her,
truende er stormens gny.
Skjul meg i din frelserfavn
inntil stormen legger seg!
Før meg inn i himlens havn,
la meg ankre trygt hos deg!

SaB 380, str 1


Freds-motivet:

Wesley har skrevet en rekke salmer hvor freds-motivet står sentralt. Fred brukes i salmene konkret både om fred i denne verden og i overført betydning om fred med Gud.

1. Å om med tusen tungers prakt,

Du som for meg på korset hang
og dødens smerte led,
legg i min sjel en gledessang,
mitt hjerte fyll med fred!

SaB 312, str 3