Om diktningen

– Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzén var en nær medarbeider av J. O. Wallin og han var med i kommisjonen for 1819 års psalmbok. Her er han representert med hele 22 salmer. Hans salmer er blant de mest kjære og benyttede salmene i den svenske kirken. «De kjennetegnes av en varm religiøsitet og av konsentrasjon om Kristus som Frelseren og Herren», skriver Aanestad. Frans Michael Franzén regnes fremfor alt som hjemmets og gudstjenestens sanger.

Det var nok som medlem av salmebok-komiteen fra 1811-1819 og som salmedikter at Frans Michael Franzén satte sine største spor. Ved siden av Johan Olof Wallin var det Frans Michael Franzén som diktet de fleste nye salmene til salmeboken, deriblant salmen Rydd vei for Herrens komme. Franzen fungerte også som permanent sekretær for Svenska Akademien fra 1824 til 1834 og kronet sin geistlige karriere med utnevnelsen til biskop i Härnösand i 1834.

Vi finner 22 salmer av Frans Michael Franzén i 1819 års psalmbok og 13 salmer av ham i 1986 års psalmbok. I Norsk Salmebok er Franzén representert med 2 salmer, mens han har 1 salme i Salmer 1997.