Om diktningen

Allan Törnberg

Innhold:

Kort om diktningen til Törnberg
Noen sentrale motiver hos Allan Törnberg


Kort om diktningen.

Allan Törnbergs litterære arv består av en rekke religiøse dikt, prekener og teologiske skrifter med forskjellige emner. I 1986-års psalmebok finner vi to av hans salmer som han også har satt melodi til.

Noen av Allan Törnberg sanger er blitt sunget mye i kristne forsamlinger. Av disse er 40 sanger publisert i den lille boken Mitt hjärtas melodi fra 1956. Andre ble offentliggjort Sångens Härold som var et ”periodisk skrift for heving av den åndelige sang”. Bladet utkom en gang i kvartalet og de første årgangene ble redigert av Einar Ekberg. Som Allan Törnberg mest kjente sanger kan vi kanskje trekke frem Säg, känner du det underbara navnet og Där aldrig mer du gråter, där ingen sorg dig når.


Noen kjente motiver.

Pilgrims-motivet
Freds-motivet
Sol-motivet

Pilgrims-motivet.

1. Der aldri mer du gråter.

Vi er pilgrimer her på denne jorden. Vårt endelige hjemland er ikke her. Vi skal få lov til å se forbi død og grav. Det er håp for den som tror på Jesus. I himmelen er det verken sorg eller tårer: “og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer for de første ting er veket bort”. (Åp 21, 4). Da er vi for evig frelst hjemme hos Herren.

Pilgrim i lidelsens tørke,
fest kun på himlen ditt blikk.
Der gjennom tåke og mørke,
stråler stjernen hvor håpet utgikk.

Der aldri mer du gråter,
der ingen sorg deg når.
Der ser du snart livets gåter,
trøtte pilgrim du hvile får.

Str 1 og kor

Freds-motivet.

Allan Törnberg har funnet fred i Jesus sår. Det er fred med Gud som står i fokus her. Frelsen i Kristus er vunnet ved Jesus død på Golgata. Her er kraften å hente både i liv og i død. Det et bare Jesus som kan stille hjertets uro og lengsel etter fred.

1. Frels meg gjennom bølgers tvang.

Og den fred som nå er min,
den kan også snart min venn bli din.
Gå til Jesus, ham tilbe,
tro og du skal se.

Frels meg gjennom bølgers tvang,
fyll du meg med fred og jubelsang.
Liv og mer enn nok jeg får,
fred i Jesu sår.

Str 2 og kor

Sol-motivet.

Allan Törnberg skriver om Jesunavnet og sammenligner det med solen og morgenstjernen. Mange andre salmediktere har gjort det samme. Jesus er verdens lys og livets sol.

1. Navnet over alle navn er Jesus.

Det navnet stråler som en morgenstjerne
over jordens nød og natt.
Det skjenker mot og tenner håpets lue
der den flammer svakt og matt.

Når alle andre navn en gang er bleknet,
Jesunavnet stråler enn.
Dets purpurglans skal gjennom evigheten
skinne som en sol igjen.

Str 2 og 4