Fanny Crosby

Om den blinde amerikanske salmedikteren og læreren Fanny Crosby.

Fanny Crosby ble født i Putman County i New York 24. mars 1820 og fikk navnet Frances Jane Crosby. Da Fanny var seks uker gammel, ble hun blind og det varte livet ut. Men hun hadde god hukommelse og lærte store deler av Bibelen utenat. Fanny Crosby var lærer i engelsk på et institutt for blinde i New York City fra 1847–1858. Hun var gift med den blinde musikeren Alexander Van Alstyne. Fanny Crosby begynte å skrive salmer i 1864. Hun skrev over 8000 salmer, hvorav Blessed Assurance (Salige visshet) og Safe in the Arms of Jesus (Sikker i Jesu armer) er blant de mest kjente. Fanny Crosby døde i Bridgeport i Con­nec­ti­cut 12. februar 1915.

Oversikt over salmer av Fanny Crosby