Wilhelm Andreas Wexels

Om den dansk-norske presten og salmedikteren Wilhelm Andreas Wexels.

Wilhelm Andreas Wexels ble født i København 29. mars 1797. Mange av hans søsken døde som små, men av de som vokste opp, var det to jenter og to gutter. Wilhelm Andreas Wexels var nest yngst i barneflokken. Moren døde tidlig, allerede i 1809, da Wexels var 12 år gammel. Faren tok etter dette med seg de to døtrene og flyttet til Norge.

Wilhelm og hans ti år eldre bror ble igjen i København for å gjøre ferdig skolen. Men sent på høsten i 1812 dør også broren og Wilhelm står ensom tilbake. Tapet av broren var tungt og kom til å kaste skygger over Wexels liv for alltid. Men han klarte å avlegge studenteksamen ved Universitetet i København i 1814. Deretter flyttet Wexels til Norge og ble i 1815 skrevet inn som student ved Universitetet i Kristiania. Allerede i 1818 tok han sin teologiske embetseksamen med utmerkelse, bare 21 år gammel. Wilhelm Andreas Wexels ble kateket ved Vor Frelsers kirke i Kristiania i 1819 og fra 1848 og frem til sin død 14. mai 1866 var han res. kap. ved den samme kirken. Wilhelm Andreas Wexels døde 14. mai 1866. Hans siste ord var disse: “Troen og Fadervår, det må vi holde oss til”.

Oversikt over salmer fra Wilhelm Andreas Wexels