Om diktningen

Innhold

– Emil Gustafson:

1. Om sangene.
2. Noen motiver.
3. Andre kjennetegn.


1. Om sangene:

Emil Gustafson har skrevet rundt 260 sanger. De fleste av dissse er utgitt i hans Hjärtesånger fra 1892 og i Hjärtesånger fra 1895. Vi finner ellers flere av sangene hans i Herde-Rösten fra 1892 og i Segertoner fra 1930. Emil Gustafson er og representert med minst en salme i 1986 års psalmbok. I tillegg er flere av hans sanger publisert i flere frikirkelige sangbøker. På norsk finner vi ellers en sang av ham i Sangboken fra 1983 og tre sanger i Nye Salmer og Sanger fra 1984. Selv om det er som sangforfatter Emil Gustafson mest er kjent har han også skrevet en rekke bøker og prekensamlinger.


2. Noen motiver.

a. Pilegrims-motivet
b. Brude-motivet.
c. Hyrde-motivet.


a. Pilegrims-motivet:

Pilegrims-motivet eller vandrer-motivet forteller oss at vi er på gjennomreise. Hos Emil Gustafson er ikke livet her på denne jorden et blivende sted. Vi er på gjennomreise til en annen verden bak død og grav. Det er ikke slutt med dette. Himmelen står derfor sentralt i Emil Gustafsons diktning. Mange av hans dikt ender derfor ofte ut nettopp med det kristne håp.

O Herre, du veier i tusentall har,
Og hvilken du velger for meg,
Får være det samme Når blott du meg tar
Til himmelen sammen med deg.

Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd
Til engang hvert hvorfor får svar.
En arv uten like hos Gud jeg har fått,
Det herlige håpet jeg har.


b. Brude-motivet:

Mens pilegrimsmotivet fokuserer på selve livsvandringen, er hovedtyngden i brudemotivet mer målet for selve vandringen. Den troende brud skal møte sin himmelske brudgom, Jesus Kristus. Men som hos den tyske salmedikteren, grev Zinzendorf, er også livet på jorden knyttet sammen med dette motivet. Jesus blir sjelens eller hjertets brudgom allerede her i denne verden.

Nu all dimma är försvunnen,
Som omtöcknade min själ;
Af han kärlek öfvervunnen
Är jag hans i ve och väl.
Med en kärlek stark som döden
Håller han sig intill mig,
Och i sorgen och i nöden
Aldrig han förändrar sig.

Jesus är min vän så kär,
Han mitt hjertas brudgum är;
Ty han mig sitt hjerta gifvit
Och till mig står hans begär.
Han är när mig alla dagar;
Han mitt hjertas glädje är.


c. Hyrde-motivet.

Jesus er den gode hyrde. Han tar fåret sitt mildt i favn. Jesus elsker oss og gir oss alt vi trenger. Motivet omfatter Guds omsorg og beskyttelse fra farer. Men hyrdebegrepet er enda mer omfattende. Hyrden setter om nødvendig også livet sitt på spill. Jesus frelste oss fra synden da han gikk i døden for oss.

Jesus han kaller fåret med navn
og tar alle lam kjært i sin favn.
Når ulven kommer,
tårene flommer,
ved din barm, fins ei savn.


3. Andre kjennetegn.

Emil Gustafsons sanger spenner over et stort spekter. Han skriver både om innbydelse til Kristus, tro og fortrøstning, etterfølgelse og helliggjørelse, kamp og tvil, takk og tilbedelse og ikke minst himmel og salighet. Men det ser ut som det særlig er to motivkretser som skiller seg ut. Det er lidelsens problem og brudemotivet. Mange av sangene til Emil Gustafson ender for øvrig i himmelen.