Frans Michael Franzén

Om den svenske biskopen og salmedikteren Frans Michael Franzén.

Frans Michael Franzén ble født i Uleåborg i Finland 9. februar 1772. Frans M. Franzén studerte teologi i Turku og leste videre ved Universitetet i Uppsala. Han ble dosent ved Åbo Akademi i 1792 og fra 1795 bibliotekar samme sted før han i 1798 ble utnevnt til professor i litteraturhistorie i Åbo i Finland. Franzén ble ordinert til prest i 1803 og arbeidet åtte år som prest i Åbo stift inntil han flyttet til Sverige i 1811. Han har først sogneprest i Örebro (Kumla) før han i 1824 tok over som sogneprest i Stockholm (St. Clara). Fra 1834 var Frans Michael Franzén biskop i Härnösand. Han døde 14. august 1847.

Oversikt over salmer av Frans Michael Franzén