I himmelen er en gyllen stad

I himlen er en gyllen stad.

Sangen er skrevet av Samuel Stennett. Vi finner den i Frelsesarmeens Sangbok (FaS) som nummer 568 og i den danske Hjemlandstoner som nummer 584 med fire strofer. Sangen har vært i Frelsesarmeens sangbøker siden 1895 og den står plassert under ”Det himmelske hjem”.

Vi siterer strofe en (FaS):

I himlen er en gyllen stad,
Hvor Herren Jesus bor.
Der skal jeg engang møtes glad
Av englers jubelkor.

Salmen er trolig oversatt til norsk av Elevine Heede, muligens fra svensk. Med unntak av koret følger sangens metrum salmen On Jordan’s stormy banks I stand, men det er usikkert om det er denne salmen som er utgangspunktet for den norske teksten til Heede og den svenske utgaven ved Engelke. Den svenske tittelen er oppført av Aadland som Tänk, när en gång vi komma hem. Koret på norsk har et annet metrum.

Vi siterer koret:

Velkommen hjem! de synger glad,
Velkommen hjem! de synger glad,
Ja, engler vil stå på den himmelske strand
Og synge velkomstsang.
Velkommen hjem! Velkommen hjem!
Ja, engler vil stå på den himmelske strand
Og synge velkomstsang.

Samuel Stennett ble født i Exeter i England 1. juni 1727. Faren var baptistpastor og sønnen assisterte først sin far før han i 1758 etterfulgte sin far som prest i London. Samuel Stennett tok doktorgrad i teologi ved Kings’s College i Aberdeen i 1763, men ble ellers værende i London. Han døde i London 24. august 1795, 68 år gammel.

Vi siterer strofe to (FaS):

For hver en sjel som kommer dit
Fra jordens trange dal,
Hvor de har stridt den gode strid,
Da koret synge skal.

Samuel Stennett er ellers kjent for å være en personlig venn av den engelske kong George III og for å ha utøvet et fremragende vitenskapelig arbeid. Aanestad oppgir at Stennett har diktet 39 hymner. On Jordan’s stormy banks I stand blir regnet for å være han mest kjente salme. Den ble spesielt populær blant 1900-tallets amerikanske metodister.

Vi siterer strofe tre (FaS):

De vandret her i Jesu spor
Og korset modig bar.
Nå møtes de av englekor
Ved himmelfloden klar.

Pastor Stennett var ikke bare en fremragende pastor, men brukte også sin innflytelse til å bringe sosiale reformer og religionsfrihet. Ett av medlemmene i hans menighet var den kjente engelske filantrop og fengselsreformator, John Howard. Dr. Stennett øvet også stor innflytelse gjennom sitt forfatterskap innenfor en rekke teologiske disipliner.

Vi siterer strofe fire (FaS):

Hjelp oss av nåde, gode Gud,
At vi må samles der
Hvor velkomstsangen toner ut
Fra himlens englehær.

Kilder:

Frelsesarmeens Sangbok (1977)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 1017
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 972
Haakon Dahlstrøm (1990), s. 60-62

Samuel Stennett på Wikipedia
Samuel Stennett på The Cyber Hymnal
Samuel Stennett – Hymnary.org

Én tanke om “I himmelen er en gyllen stad

  1. Jeg kom over en sang av Samuel Stennett 1787
    oversatt av Trygve Bjerkrheim 1973
    « Jeg står på Jordans mørke strand»
    Melodi av Frontier Hymn Tune.
    Det hadde vært kjekt å vite årstallet på melodien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *