Om diktningen

– Jonas Dahl.

Typisk for Jonas Dahl er hans lyse og optimistiske kristendomsforståelse. Vel kjenner han til kampen og striden, men han vet også hvor hjelpen er å finne. Salmene til Jonas Dahl er ellers kjennetegnet ved hans folkelige og umiddelbare form, skriver Stene om ham.

Vi finner en barnlig enfoldighet i hans tro og en lovprisning av hverdagslivet og den troendes daglige kamp og seier i hans salmer. Jonas Dahl har ellers skrevet en rekke salmer med bilder fra havet og sjømannslivets kår. Flere av hans salmer er også lovsanger til Gud.

Av våre salmeforfattere på bokmål har Jonas Dahl nest etter Landstad fått en meget sentral plass. I Landstads reviderte salmebok var han representert med 23 salmer, alle originale. Det var 10 salmer av ham i Nynorsk Salmebok, mens Jonas Dahl i Norsk Salmebok bare har tre salmer. Men totalt har Jonas Dahl har skrevet omkring 250 salmer.