Martin Luther

Om den tyske reformatoren, professoren og salmedikteren M. Luther.

Martin Luther ble født i Eisleben i Tyskland 10. november 1483. Han ble innskrevet ved Universitetet i Erfurt i 1501 og avla eksamener i 1502 og i 1503. Martin Luther ble augustinermunk i 1505 og lot seg ordinere til prest i 1507. I 1508 ble han utnevnt til professor ved universitetet i Wittenberg og i 1512 avla han doktorgraden i teologi. Luther publiserte sine 95 teser i 1517 og brente den pavelige Bull som hadde fordømt dem i 1520. Han deltok på Riksdagen i Worms i 1521 og oversatte Bibelen til tysk i årene 1521-1534. Martin Luther døde i Eisleben 18. februar 1546. Han kom til å øve stor innflytelse på tysk salmesang.

Oversikt over salmer av Martin Luther