Anders Hovden

Om læreren, presten og dikteren Anders Hovden.

Anders Hovden ble født i Ørsta på Sunnmøre 13. april 1860. Han kommer fra trange og strevsomme kår på en fiskergård og allerede som 16-åring ble Anders med faren ut på fiske. Presten mente imidlertid at gutten hadde et godt hode og burde studere. Han begynte derfor på lærerskolen på Volda. Samme vinteren døde faren og etter dette måtte gutten klare seg selv. Anders Hovden slet seg gjennom studiene med hardt arbeid og flittige lesing ved siden av jobbingen.

Senere ble han prest, men også teologistudiet var vanskelig både på grunn av sykdom og økonomiske problemer. Men ved hjelp av eget arbeid ved siden av lesingene, og med en ustrakt hånd fra vennen Per Sivle, klarte han også å avlegge embetseksamen i 1886 og ta praktikum i 1888.

Anders Hovden var prest på Lista, i Krødsherad, Melhus og i Østre Toten. I tillegg var han sentral i utgivelsen både av Landstads reviderte salmebok (1920) og av Nynorsk Salmebok (1925). En regner med at Hovden har diktet rundt 250 salmer på nynorsk. Anders Hovden døde i Aker i Akershus 26. november 1943, 83 år gammel.

Oversikt over salmer av Anders Hovden: