Petter Dass

Om presten og salmedikteren Petter Dass.

Petter Dass ble født på Herøy i Nordland i 1647. Faren var av skotsk opprinnelse, moren var datter av en fogd på Helgeland. Petter Dass mistet sin far allerede i 1653 og han vokste opp hos sin onkel som var prest i Nærøy i Nord-Trøndelag. Han kom til Bergen for å gå på skole i 1660 og ble her i seks år. I 1666 reiste Petter Dass til København for å studere teologi. Etter avsluttede studier vendte han hjem til Norge og ble huslærer hos presten i Vefsen i 1669. Han ble senere gift med prestedatteren og de fikk to barn sammen. Fra 1673 var Petter Dass kapellan på Nesna før ham i 1689 og frem til sin død i 1707 var sogneprest i Alstadhaug i Nordland.

Oversikt over salmer av Petter Dass