Guds navn er en klippe i nøden

Guds navn er en klippe i nøden.

Sangen er skrevet av den svenske læreren, sangforfatteren og musikeren Anders Gustaf Lindqvist i 1887. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1948 som nummer 350 med seks strofer. Den står plassert under ”Hvile og tillit”. Den svenske tittelen er for øvrig Guds namn är ett fäste i nöden. Strofe fem er oversatt av Salmebloggeren (LeH) i 2012.

Vi siterer strofe en (SaB):

Guds navn er en klippe i nøden,
I stormen den tryggste borg,
Et lys som ei slukner i døden,
En tilflukt i nød og i sorg.

Anders Gustaf Lindqvist var de siste årene predikant og forstander i det svenske misjonsforbundet. Mange av sangene hans ble utgitt i bladet Sanningsvittnet og i Sabbatstoner i 1888, skriver svenske Wikisource om ham. Flere av melodiene i sangboken er også komponert av Lindqvist selv, skriver siden videre.

Vi siterer strofe to (SaB):

Det salighets fylde har inne,
En fristad det er for min sjel;
All lykke jeg deri kan finne,
Ja der ene trives jeg vel.

Anders Gustaf Lindqvist ble født i Korsberga i Småland i 1834. Faren var salmaker, men gutten hadde lyst til å studere og tok lærerskoleeksamen i Växjö i 1853. Fra 1856 var han folkeskolelærer i Linderås og fra 1872 lærer og organist i Nye sokn, skriver Aanestad. Etter at Anders Gustaf Lindqvist gikk av med pensjon, ble han distriktsforstander for Jönköpings lens distrikt av Svenska Missionsförbundet. Han døde i 1897, 63 år gammel.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Fra synden og Satan og verden
Jeg iler til dette Guds navn.
Når farer meg møter på ferden,
Se der er den stormfrie havn.

Det var etter Anders Gustaf Lindqvist begynte å lese C. O. Rosenius oppbyggelige blad Pietisten at han brøt igjennom til nytt åndelig liv, skriver Aanestad. Etter dette begynte Lindqvist å forkynne Guds Ord i Linderås og bygdene omkring. Dette utførte han trolig parallelt med sin lærergjerning.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Når stormene om meg er mange
Og alt volder strid og fortred;
Om hjertet for døden er bange,
Så er enda Jesus min fred.

Anders Gustaf Lindqvist begynte å skrive åndelige dikt i avisene allerede i 1867. Senere ble det også en hel del åndelige sanger som han selv satte melodi til. Svenske Wikisource lister opp nesten 70 sanger etter Anders Gustaf Lindqvist. Minst 44 av dem ble publisert i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan.

Vi siterer strofe fem (LeH):

Hans navn er den sikreste broen,
Som går over dødsflodens dal,
Her vandrer vi trygge i troen,
Til glede i himmelens sal.

Strofe fem har opprinnelig en annen utforming. Vi har omdiktet den noe slik at den mer går overens med den svenske originalteksten. Den opprinnelige norske oversettelsen har ”brygge” for ”brygga”. Ordet betyr ”bro” og det gir også mer mening ut fra sammenhengen. Den svenske originalen går for øvrig slik: ”Det namnet är säkraste brygga / Som går över dödsflodens dal / På den gå de vagaste trygga / Till glädje i himmelens sal”.

Vi siterer strofe seks (SaB):

Hans navn skal i evighet fryde
De frelste om tronen engang;
Full salighet hjertet skal nyte
Og synge en frydefull sang.

Kilder:

Sangboken (1948)

Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 269-270

Guds namn är ett fäste i nöden
Anders Gustaf Lindqvist på Wikisource

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *