Det er liv i å se

Det er liv i å se på det Golgata kors.

Dette er en sang skrevet av den kjente engelske sangforfatteren Amelia Mathilda Hull i 1860. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 107 med fem strofer og refreng. Sangen står plassert under fanen «Innbydelse til Kristus». Den ble oversatt til norsk av Jens Marius Giverholt i 1878.

Vi siterer strofe en (SaB):

Det er liv i å se på det Golgata kors,
Ja just nu er det liv og for deg.
Å synder, så kom da til ham og bli frelst,
Se på ham som tok straffen på seg!

Originaltittelen er There is life for a look at the Crucified One. Amelia Matilda Hull var yngst i en barneflokk på 11. Faren var en pensjonert kaptein i hæren.

Vi siterer koret (SaB):

Se, se, se og lev!
Det er liv i å se på det Golgata kors,
Ja, just nu er det liv og for deg.

Amelia Matilda Hull ble født i Marpool Hall, i Exmouth i England i 1812. Som voksen kom hun til å skrive en rekke salmer. Amelia Matilda Hull utgav ikke mindre enn 6 samlinger. Vår salme ble første gang publisert i Miss H. W. Soltau’s Pleasant Hymns for Boys and Girls. I denne boken hadde Hull med 22 salmer. Amelia Matilda Hull er også kjent som en kvinnelig leder i Brødremenigheten. Hennes bror var en sentral personlighet i den engelske brødreforsamlingen, skriver Aanestad. Amelia Matilda Hull døde i 1884.

Vi siterer strofe to (SaB):

Hvorfor henger han der på forbannelsens tre?
Jo fordi dine synder er der.
Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel det jo er.

Amelia Matilda Hull er omtalt som en svært gudhengiven kvinne. Hun var aktiv med i det kristne menighetslivet. Den samme gløden og omtanken for andre finner vi også igjen i hennes sanger.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt,
Det er blodet som frelser deg nu.
For all verden det rant, og det taler for deg:
Det er fred mellom deg og din Gud.

Det er ikke frelse i våre gjerninger. Jesus døde ikke for seg selv. Han døde for oss. «Det er liv i å se på det Golgata kors.» Derfor er det også flere kommentarer som omtaler sangen som Golgata-sangen.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Tro at blodet fra korset kan fjerne din skyld,
Husk hva Herren har sagt i sitt ord!
Guds besluttede råd er blitt fullført ved ham
Som gir frelse til alle som tror.

Sangen er en oppfordring til å gå til Golgata og se på Jesus. Men det hjelper ikke å dra på pilgrimsreise dit. Da kommer vi for sent. Men røveren på korset opplevde frelsen i dødens stund. Han åpnet sitt hjerte for Jesus på Golgata ved å se på ham.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Å, så kom da og se på det Golgata kors,
Lov og pris Guds velsignede Lam!
Ha ditt liv i hans blod, og du aldri skal dø,
Men evindelig leve ved ham!

Kilder:

Sangboken (1968)

Tobias Salmelid (1997), s.71 og s.179
Lars Aanestad (1962), bd 1. sp. 468 og 963

Sangen på engelsk
Sangen på Hymnary.org

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *