Jesus du som har meg kjær

Jesus, du som har meg kjær.

Salmen er skrevet av den kjente engelske presten, poeten og kirkelederen Charles Wesley i 1740. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 380 med fire strofer. Den står plassert under temaet «Kamp og seier». Tittelen i original på engelsk er Jesus, lover of my soul. Salmen er oversatt til norsk av H. P. Bergh (str.1-3) i 1874 og av Karl Marthinussen (str. 4) i 1939.

Vi siterer strofe en (SaB):

Jesus, du som har meg kjær,
Til ditt hjerte vil jeg fly,
Høyt går havets bølger her,
Truende er stormens gny.
Skjul meg i din frelserfavn
Inntil stormen legger seg!
Før meg inn i himlens havn,
La meg ankre trygt hos deg!

Charles Wesley regnes som metodismens grunnlegger, men salmene hans er kjent langt utover metodismens rekker. Sammen med Fanny Crosby og Isaac Watts er han en av de tre største salmediktere i den engelskspråklige verden. Charles Wesley har skrevet rundt 6.000 salmer. Salmen blir av mange regnet som en av Wesleys ypperste salmer. Noen hevder til og med at den er den flotteste hymnen som noen gang er skrevet på engelsk.

Vi siterer strofe en på engelsk:

Jesus, lover of my soul,
let me to Thy bosom fly,
While the nearer waters roll,
while the tempest still is high.
Hide me, O my Savior, hide,
till the storm of life is past;
Safe into the haven guide;
O receive my soul at last.

Det er en dypt personlig salme, men folk vil likevel kjenne seg igjen i den. Og siden innholdet også har en viss allmenn karakter, vil trolig teksten heller ikke oppleves alt for nær. Salmen bygger ellers på en vel kjent variant av vandrermotivet. Wesley har lagt reisen til havs. Vi seiler på livets bølger og møter både stormer og motgang. Men vi er trygge i Jesu frelserfavn. Han leder oss frem til den himmelske havn hvor vi kan ankre opp og gå i land. På den måten har den første strofen rammet inn hele livsseilasen vår. Jesus leder sine frem til de er hjemme i himmelen. Det er målet for reisen.

Vi siterer strofe to (SaB):

Annen tilflukt jeg ei vet,
Hjelpeløs jeg flyr til deg,
Du kan gi meg liv og fred,
Du, kun du, kan hjelpe meg.
Verden ingen trøst kan by,
All min lit til deg er satt,
Skjul meg i din vinges ly,
Vær mitt lys i mørke natt!

Mange har funnet trøst og oppmuntring i denne salmen. En soldat under den amerikanske borgerkrigen fikk et helt spesielt forhold til denne hymnen. En del år etter krigen var han på en reise opp Potomac-eleven. Folk ombord var turister både fra Nordstatene og Sørstatene. De hadde kjempet på hver sin side i en blodig krig hvor over 600.000 mennesker mistet livet fra 1861 til 1865. Det var en sommerkveld i 1881 og en tidligere Nordstat-soldat begynte å synge. En av hymnene var Jesus, lover of my soul. Han var ferdig med 2 strofer av salmen som vi på norsk kaller «Jesus, du som har meg kjær». En av tilhørerne syntes det var noe kjent med stemmen. Han baner seg vei gjennom folkemengden for å spørre sangeren om noe. «Unnskyld, men var ikke De aktivt med under siste krig?» Han forteller at han var plukket ut som krypskytter for å drepe fienden. Han hadde allerede hevet geværet for å skyte da han hørte at soldaten sang Jesus, lover of my soul. Det ble for sterkt. Han klarte ikke å drepe den gangen. Salmen reddet soldatens liv. Møtet mellom de to gjorde dem til venner for livet. Det er Bjarne Stoveland som forteller denne historien i en kommentar til salmen.

Vi siterer strofe to på engelsk:

Other refuge have I none,
hangs my helpless soul on thee;
leave, ah! leave me not alone,
still support and comfort me.
All my trust on thee is stayed,
all my help from thee I bring;
cover my defenseless head
with the shadow of thy wing.

I desperasjon, redsel og ensomhet klarte ikke mannen presset. Han hadde vakt den natten og den eneste tilflukt han visste om var Herren selv. Også leiren hvor de andre soldatene lå og sov, ble spart den natten. Det ble ikke noe angrep. Soldaten ble bønnhørt: «Cover my defenseless head / with the shadow of thy wing.» På norsk er det blitt litt annerledes: «Skjul meg i din vinges ly / Vær mitt lys i mørke natt.»

Vi siterer strofe tre (SaB):

Mer enn alt du er for meg,
I hver nød med hjelpen nær.
Styrk den svake på hans vei,
Reis opp den som fallen er!
O velsignede Guds Lam,
Du er idel hellighet,
Jeg er full av synd og skam,
Du er min rettferdighet.

Salmen er oversatt til svensk med tittelen Jesus, du som älskar mig. Svenske Wikipedia har publisert 25 salmer/sangtitler av Charles Wesley. Men vi finner vår salme i Frälsningsarméns sångbok og i Psalmer och Sånger (1987). I Norsk Salmebok finner vi kun de tre Wesley-salmene Høyr kor englar syng frå sky (NoS: 50), O Jesus Krist, jeg flyr til deg (NoS: 394) og Dyp av nåde er hos deg (NoS: 624). I den danske salmeboken er det to Wesley-salmer. Men metodistkirken i Danmark utga i 2006 samlingen Salmer og sange og her er Charles Wesley representert med hele 36 oversatte salmer.

Vi siterer strofe tre på engelsk:

Wilt Thou not regard my call?
Wilt Thou not accept my prayer?
Lo! I sink, I faint, I fall-
Lo! on Thee I cast my care;
Reach me out Thy gracious hand!
While I of Thy strength receive,
Hoping against hope I stand,
dying, and behold, I live.

Salmen Jesus, du som har meg kjær er sunget ofte i sorg og begravelse i Norge. Og da et engelsk krigsskip i 1939 førte dronning Mauds båre fra London til Oslo spilte skipsorkesteret melodien som Joseph Parry laget til salmen Jesus, lover of my soul. «Christian Biography Resources» forteller videre at det ikke finnes noen salme som oftere hviskes inn i en døendes ører er nettopp Jesus, lover of my soul. Den er en av de fire mest elskede hymner på engelsk. Da «The Sunday at Home» i 1887 inviterte leserne til å stemme på de mest populære hymnene, var disse øverst på listen: «Rock of Ages»; «Abide with Me»; «Jesu, Lover of my Soul» og «Just as I am.» Men jeg ville tro at også «How great tho art» og «Amazing Grace» ville blande seg inn i det gode selskap i dag.

Vi siterer strofe fire på engelsk:

Thou, O Christ, art all I want,
more than all in thee I find;
raise the fallen, cheer the faint,
heal the sick, and lead the blind.
Just and holy is thy name,
I am all unrighteousness;
false and full of sin I am;
thou art full of truth and grace.

Det er litt uklart hva som er den egentlige bakgrunnen for denne salmen. Men det er oftest tre historier som går igjen: En fugl som flykter inn gjennom Charles Wesleys åpne vindu og gjemmer seg under hans jakke, en diskusjon mellom Toldplay og Wesley som ender med at de går hjem og skriver hver sin salme, en flukt fra mobben som var rasende på Wesley for hans taler. Jeg går for den siste. Denne bakgrunnen finner vi bl. a. på Cyberhymnal og den er referert av Sankey. Charles Wesley var i Irland og hadde holdt møte i Killyleagh i County Down. Her ble han angrepet av en folkemengde som ikke likte hans forkynnelse. Han søkte tilflukt på en gård som het Island Barn Farm. Konen på gården fikk Wesley til å gjemme seg i melkehuset. Mobben kom etter og forlangte at hun utleverte flyktningen. Konen prøvde å roe de ned ved å tilby dem forfriskninger. Så gikk hun ned til melkehuset i haven og førte Wesley ut av et vindu på baksiden. Han skjulte seg under en hekk hvor det rant en liten bekk. Det var her Charles Wesley skrev sin udødelige salme, fortelles det.

Vi siterer strofe fem på engelsk:

Plenteous grace with Thee is found,
Grace to cover all my sin;
Let the healing streams abound;
Make and keep me pure within;
Thou of life the Fountain art,
Freely let me take of Thee:
Spring Thou up within my heart!
Rise to all eternity!

Kilder:

Sangboken (1962)
Norsk salmebok (1985)

Bjarne Stoveland: Alle tiders sanger. Historien bak de 14 mest kjente sangene. (2000)

Wikipedia: Charles Wesley
Wikipedia: Jesus, du som älskar mig
Cyberhymnal: The lover of my soul

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *