Just som jeg er

Just som jeg er ei med et strå.

Sangen er skrevet av den engelske sangforfatteren Charlotte Elliott i 1835. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 208 med fem strofer. Sangen er en av våre mest kjente oppbyggelsessanger og den står plassert under temaet ”Forsoning og rettferdiggjørelse”. Opprinnelig var sangen på seks strofer. Den ble første gang oversatt til norsk i 1876.

Vi siterer strofe en (SaB):

Just som jeg er – ei med et strå
Av egen grunn å bygge på,
Jeg uforskyldt må nåde få
Og kommer, o Guds Lam, til deg.

Charlotte Elliott ble født Clapham i England 18. mars 1789. De første 32 årene av sitt liv bodde hun her. Etter at Charlotte ble syk i 1821, flyttet familien to år senere til Brighton. Charlotte Elliott ble invalid rundt 30-årsalderen og måtte etter dette slite med dårlig helse livet ut. Men på tross av sitt handikap, levde Charlotte Elliott et gudhengivent liv. Hun er kjent for å ha skrevet rundt 150 hymner eller åndelige sanger. Charlotte Elliott døde i Brighton i England 22. september 1871, 82 år gammel.

Vi siterer strof en (engelsk):

Just as I am, without one plea,
But that Thy blood was shed for me,
And that Thou bid’st me come to Thee,
O Lamb of God, I come! I come!

I sin tidlige ungdom hadde Charlotte Elliott skrevet humoristiske dikt. Hun hadde også en vakker stemme og hadde sunget i kor. Men etter at hun ble syk, ble det slutt på dette. I Londom møtte hun imidlertid i 1822 den sveitsiske pastoren Cesar Malan. Han håpte at han kunne være henne til hjelp.

Vi siterer strofe to (SaB):

Just som jeg er – så syk og trett,
I synd og skam, i vånde stedt,
La blodet rense bort hver plett!
Jeg kommer, o Guds Lam, til deg.

Ved kveldsbordet spurte han Charlotte om hun var en kristen. Hun ble fornærmet og sa til ham at hun helst ikke ville uttale seg om det spørsmålet. Men da hun traff Malan igjen hos sine venner tre uker senere, overga hun seg til Gud. I førti år skrev de sammen og utvekslet erfaringer i livet med Gud. Hele hjerteinnstillingen ble forvandlet den dagen hun traff Cesar Malan. Hennes kjæreste vers finner vi i Joh 6, 37: ”Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.”

Vi siterer strofe tre (SaB):

Just som jeg er – så svak og arm,
Med sorg i sinn og tvil i barm,
Å, frels meg ved din sterke arm!
Jeg kommer, o Guds Lam, til deg.

Broren Henry som var prest, skulle samle inn penger til en skole for fattige barn i menigheten. Men Charlotte led av en alvorlig sykdom og var blitt ufør. Hun bodde i huset til Henry Elliott, men var lenket til sykesengen. Hennes bror og andre medlemmer av familien var invitert til en basar for å skaffe penger til å bygge et college i Brighton for døtrene til fattige prester. Men på grunn av sin dårlige helse kunne Charlotte ikke gå. I stedet måtte hun holde sengen. Charlotte var preget av av tvil og mismot. Hun var ulykkelig fordi hun var hjelpeløs og ikke kunne gjøre noe. Charlotte fikk ikke sove og ba inntregende til Gud. Så fikk hun ordene til sangen som er blitt kjent over hele den kristne verden: Just som jeg er – ei med et strå. Kopier av salmen ble senere solgt i tusentall. Inntektene ble gitt til veldedighet. Charlotte trodde hun ikke kunne hjelpe. Men hennes dikt ble trykt og spredt over hele England. Det ble solgt til inntekt for St. Margareth’s Hall i Brighton. Bibelordet Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort sto trykt øverst, og så fulgte Charlottes dikt, som senere er blitt en av de mest berømte kristne innbydelsessangene i historien. Evangelisten Billy Graham brukte sangen i slutten av møtene som en invitasjon til å overgi seg til Gud. Denne kjente gospelsalmen er blitt brukt av Gud i evangeliske kampanjer over hele verden, ikke bare på engelsk, men også på mange andre språk.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Just som jeg er – så fattig, blind,
Så hjelpeløs, så tung i sinn,
Å, ta meg til ditt hjerte inn!
Jeg kommer, o Guds Lam, til deg.

På norsk finner vi to sanger av Charlotte Elliott. Det er Just som jeg er – ei med et strå og O Fader, på min pilgrimsveg. ”Hennes sykerom var hennes arbeidsrom. Alt det hun skrev ble til i stor legemlig skrøpelighet”, skriver Aanestad. Men Charlotte Elliotts vers er preget av varm ømhet og klagende enkelhet. Hun skriver med en dyp hengivenhet til sin Frelser og sangene er ellers kjennetegnet ved en perfekt rytme. For dem som lider av sorg og sykdom, har få andre sunget seg så dypt inn i hjerte og sinn som Charlotte Elliott.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Just som jeg er, – dog nå jeg tror
Hva du har lovet i ditt Ord.
Jeg tror, jeg tror ditt løftesord
Og kommer, o Guds Lam, til deg.

Etter hennes død ble det funnet over 1.000 brev fra forskjellige mennesker som Charlotte Elliott hadde hjulpet gjennom sin sang. Blant dem er også eneste datter av den berømte engelske dikteren William Wordsworth. Mannen til Dora leste sangen for henne hver dag i de to månedene hun lå syk og strevde med døden. Just som jeg er – ei med et strå var hennes åndelige hjelp og daglige bønn ved avslutningen av hennes liv. Sangen er ellers videre bearbeidet på norsk i 1929 av Bernhard Fjærestrand og vi finner den i Frelsesarmeens sangbok (FA) som nummer 98 med seks strofer.

Vi siterer strofe seks (engelsk):

Just as I am, Thy love unknown
Has broken every barrier down;
Now, to be Thine, yea, Thine alone,
O Lamb of God, I come, I come!

Kilder:

Bibelen (2005)
Sangboken (1962)

Haakon Dahlstrøm (1990), bd 1, s. 128-129
Tobias Salmelid (1997), s. 99 og s. 216-217
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 537-538, 1126-1127

Charlotte Elliott på Wikipedia
Charlotte Elliott på NetHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *