Han har aldri kunnet skuffe

Han har aldri kunnet skuffe.

Dette er en gammel sang som vi finner i de eldste utgavene av både av den norske Sangboken og av den danske Hjemlandstoner. Her var det oppgitt at dette var en oversatt engelsk tekst av ukjent forfatter. Senere er det blitt klart at sangen er skrevet av Mary Warburton-Booth omkring år 1900. Den er oversatt til dansk av Hans Peter Mollerup omkring år 1905. Vi finner den ellers i Sangboken (SaB) som nummer 320 og i Hjemlandstoner som nummer 132 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Han har aldri kunnet skuffe,
Jesus er blitt mer for meg
Enn i alle lyse drømmer
Hjertet kunne tenke seg.
Og jo mere jeg ham kjenner,
Trofast, god og alltid nær,
Desto mere må jeg lenges
At du også får ham kjær.

I Sangboken er sangen plassert under temaet “Tro og tillit”. Det er en sang som handler om Guds omsorg. Den som først har begynt vandringen med Jesus, og har fått oppleve at Gud er god, har ikke så lett for å finne noen grunn til å forlate ham mer. Vi går ikke fra en venn som aldri skuffer, som er der for oss i alle forhold. Vel er det kanskje slik i kristenlivet at gløden ikke alltid er like sterk. Men Guds kjærlighet mot oss i Jesus Kristus brenner alltid like varm. Han har lovet å gå med oss alle dager inntil verdens ende.

Vi siterer strofe to (SaB):

Han har aldri kunnet skuffe.
Da jeg lå i verdens dynd,
Tok han bort min angst og smerte
Ved å tilgi all min synd.
Og hans kjærlighet, det vet jeg,
Brenner alltid like varm.
Glad jeg vandrer ved hans side,
Vernet av hans sterke arm.

Mary Warburton-Booth var en engelsk sangforfatter som levde fra omkring 1850 til 1900. Vi finner ikke så mye biografisk stoff om henne bortsett fra at hun har skrevet en rekke kristelige artikler i tillegg til sangene. Hun forteller blant annet om vekkelsene i India i artikkelen I Was in the Great Revival og ellers mer utførlig både om misjonen og om hennes erfaringer med Gud i bøkene My testimony og These things I have seen. Men dessverre så er ikke litteraturen om og av henne så lett å få tak i med unntak av noen mindre artikler.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Han har aldri kunnet skuffe,
Han er nær, en trofast venn.
Glad jeg tror hans ord som sier
At han kommer snart igjen.
La dem spotte og forakte
Og i lettsinn glede seg.
Når han sier at han kommer,
Er det mer enn nok for meg.

Vekkelsene i India gjorde stort inntrykk på Mary Warburton-Booth. Hun forteller fra et besøk hvor hun det en kveld ble sendt bud etter henne. De ble sittende å snakke helt til midnatt. Booth hadde mottatt en rekke brev om vekkelsene i Wales hvor hele landsbyer ga seg over til Gud. Arbeidet i India var en forlenget arm av Church of Wales. Vekkelsen i India spredte seg fra sted til sted som ild i tørt gress. Vi lar henne selv fortelle: “En stasjon etter den andre fanget brannen, og Herrens herlighet ble åpenbart. Sang, bønn og tilbedelse av Gud fylte natten med et bånd av gjenfødte kristne som var samlet inn i folden. Misjonærene ble fornyet og fikk nytt liv, og en misjonær venn sa til meg: «Jeg har aldri kjent en slik herlighet, uansett hvor vi var, så vi Den Hellige Ånds arbeid, og vi kom sammen for å fortelle hverandre om hva vi visste. Vi leste om vekkelsen i Wales, men vi opplevde det i Khasya Hills, og aldri har vi opplevd noe lignende før eller siden. Brannen smeltet oss alle sammen. Vi så Herren og vi gikk på den himmelske vei: ”It was glory just to walk with Him”.»

Vi siterer strofe fire (SaB):

Han har aldri kunnet skuffe,
Jeg kan stole på hans ord.
Han kan frelse, helliggjøre,
Herliggjøre hver som tror.
Da han vant mitt arme hjerte,
Grep jeg livets lykkekrans.
Han har aldri kunnet skuffe,
Han er min, og jeg er hans.

Kilder:

Sangboken (1983)
Hjemlandstoner (1989)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 831
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1100

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *