Sjå han gjeng inn

Sjå, han gjeng inn til syndig mann.

Salmen er skrevet av Elias Blix og vi finner den i Nokre Salmar, 4de aukade Utgaava, fra 1891, som nummer 33. I Norsk Salmebok (NoS) står salmen Sjå, han gjeng inn til syndig mann som nummer 341 med fem strofer. Vi finner salmen plassert under ”Kristus, vår frelser”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Sjå, han gjeng inn til syndig mann!
Så over Jesus dei klaga.
Men denne syndar livet vann,
sælt i hans hjarta det daga:
Livet han storleg stunda på,
ljoset han lengta sårt å sjå,
såg han i Frelsarens åsyn.

Denne salmen er faktisk mellom de mest populære Blix-salmene vi har, skriver Egil Elseth. Det er vanskelig å peke på årsaken til det. I alle fall har salmen vært med i salmebøkene helt siden den ble tatt inn i tillegget til Landstads Kirkesalmebog (LK). Her er salmen nummer 667 og er plassert under ”2. søndag etter trettendedag”. I hoveddelen til LK kalles denne søndagen for ”2. søndag etter hellige tre konger”. Det er her vi finner fortellingen om Sakkeus som en av evangelietekstene.

Vi siterer strofe to (NoS):

Jesus som våre synder bar,
visste òg råd i hans våde.
Jesus han vert den syndar var
og honom møter med nåde,
kallar på honom blidt og bed:
Kom no! I dag ditt hus får fred,
for eg vil inn til deg stiga.

Vi finner ellers salmen i Nynorsk Salmebok som nummer 146 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 186. Begge disse salmebøkene har salmen under ”2. søndag etter Kristi åpenbarings dag” og vi finner den sitert med fem strofer. Den opprinnelige melodien er Kirken den er et gammelt hus.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Jesus, eg er ein syndar stor,
kan utan deg ikkje leva.
Ingen eg fann på denne jord
som kunne livet meg gjeva.
Då kom du, Jesus, til meg inn,
gjesta òg meg med nåen din,
lyste din fred i mitt hjarta.

Anders Aschim oppgir Luk 19, 1-10 som bibelsk bakgrunn for salmen: ”Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre, for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann!» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus: «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»” De som er av den litt eldre garde, lærte det allerede på søndagsskolen: ”Sakkeus var en liten mann / opp i treet klatret han / i hans hjerte var en brann / la meg se deg Jesus.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Sælt er det hus der du stig inn,
huset der fred du får lysa!
Sæl er den syndar som deg finn
og vil i hjarta deg hysa!
Sæl den som fagnar deg i tru!
Der vil du sjølv gå inn og bu,
der vil din nattverd du halda.

Fredsmotivet står ganske sentralt i denne salmen. Vi finner det igjen i tre av salmens fem strofer. Når Jesus kommer inn, skaper han fred: ”Kom no! I dag ditt hus får fred”. (strofe to). Det betyr trolig at hele husstanden i dette tilfellet tok imot Jesus. Men Jesus kan også gi en innvendig fred: ”lyste din fred i mitt hjarta” (strofe tre). Denne freden kan vi se på som et resultat av syndstilgivelsen. Det huset lyser det fred fra (strofe fire). «Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.» (Salme 32, 1). Elias Blix sier det slik: ”Sælt er det hus der du stig inn / Huset der fred du får lysa / Sæl er den syndar som deg finn / og vil i hjarta deg hysa”. Salmen avsluttes med en personlig takk til Frelseren. Dette er en av de få salmene som ikke ender i himmelen. Jesus er gjest her og nå. Salmen er folkelig og enkel og forstå.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Takk då, min Frelsar, at du kom
og ville inn til meg stiga
og i mitt mørke hjarterom
lata ein solstråle siga!
Takk at du stogga på din veg
og ville gjesta her hjå meg!
Deg vere lov i all æve!

Kilder:

Bibelen (2005)

Nynorsk Salmebok (1972)
Landstads reviderte salmebok (1960)
Norsk Salmebok (1985)

Anders Ashim: BlixBlog
Hele salmen i originalutgave

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *