Han Herren slumrer ingen tid

Han Herren slumrer ingen tid.

Salmen er skrevet av Jens Zetlitz. Vi finner den i H. Blom Svendsens bok (HbS) fra 1935. Salmen bygger på Davids salme 121, 4 og den er på to strofer: «Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.. (Salme 121, 3-4).
 
Vi siterer strofe en (HbS):

Han Herren slumrer ingen tid,
Han ser min møye og min strid,
Og i hans faderhender.
Er all min skjebne veiet rett.
Han vet mitt gavn og fremmer det;
Han som min svakhet kjenner,
Han prøvelsene sender. 

Jens Zetlitz var en norsk dikter og prest. Han ble født i Stavanger 26. januar 1761. Som student deltok Zetlitz i Det Norske Selskab i København. Hans Sange for den norske Bondestand ble meget populære blant folk og ga ham tilnavnet «gledens muntre sanger». Zetlitz tok teologisk embetseksamen i 1790 og ble tilsatt som kapellan hos presten Jens Bull i Lye på Jæren. Året etter, i 1791, ble han gift med Bulls yngste datter, Maren Elisabeth Bull. Fra 1800-1811 var Jens Zetlitz sogneprest i Vikedal og fra 1811 og frem til sin død 14. januar 1821 i Kviteseid i Telemark. Zetlitz er ellers representerrt med en salme i Norsk Salmebok. Mange av salmene til Jens Zetlitz er inspirert av Peter Dass. Det er reist en minnestein over Jens Zetlitz ved Kviteseid gamle kirke.

Vi siterer strofe to (HbS):

Gud er mitt skjold, Gud er mitt slott;    
Hans vilje skje, og hell og godt.
Skal krone mine dage.
Hans evig gode vilje skje,
Så kommer fryd av lidelse.
Og hell av mørke dage.
Og lovsang ut av klage.

Kilder:

Bibelen (2005)

H. Blom Svendsen (1935), bd 1, s. 268-270
H. Blom Svendsen (1959), s. 55
P. E. Rynning (1954), bd 1, s. 160-161
P. E.Rynning (1967), s. 361

Tobias Salmelid (1997), s. 438
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 67

Jens Zetlitz på Wikipedia
Jens Zetlitz på Store norske leksikon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *