Vi må videre frem

Vi må videre frem, her er ikke vårt hjem.

Sangen er skrevet av den norske lekpredikanten og sangforfatteren Ole Brattekaas i 1907. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 860 med fire strofer. Sangen er plassert under temaet «Det kristne håp».

Vi siterer strofe en (SaB):

Vi må videre frem,
Her er ikke vårt hjem,
Vi er gjester på fremmede strand.
Snart vårt jordiske hus
Det skal legges i grus,
Vi må flytte fra skyggenes land.

Ole Brattekaas ble født i Flåbygd i Telemark i 1863. Vi har fire sanger etter ham i Sangboken, men han er bare representert med salmen Ren og rettferdig i Norsk Salmebok som vi finner som nummer 449. I tillegg til sin forfattervirksomhet arbeidet Ole Brattekaas som forkynner i Det norske Misjonsselskap og i Langesundfjordens Indremsjonsselkap.

Vi siterer strofe to (SaB):

Vi må ferdige stå,
Brudedrakten ha på
Og med olje i lampe og kar.
Snart så lyder det bud:
Du skal møte din Gud,
Du skal se ham som sonoffer var!

Ole Brattekaas er også kjent som redaktør og oppbyggelsesforfatter. Han begynte å skrive like etter at han ble en kristen. Det var særlig poesien som opptok ham. Etter oppfordring fra «Svenske Nilsson», som virket i Telemarksbygdene på denne tiden, fikk Brattekaas utgitt sangene sine i boken Den lille sanger. De fleste av sangene her var hans egne.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Vi må høyere opp,
Over bergenes topp
Vi må heve vår tanke til flukt.
Her i støvhyttens bo
Må vi vandre i tro,
Hist vi høster den salige frukt.

I 1914 ble Ole Brattekaas sekretær i Skiens krets av Det norske Misjonsselskap. Samtidig satt han som medlem av hovedstyret i Langesundfjordens Indremisjonsselskap frem til 1916. Ole Brattekaas døde hjemme i stuen hos misjonsvenner på Gvarv i Telemark, høsten 1916.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Vi må heve vårt blikk
Dit hvor Frelseren gikk,
Dit hvor synder og sorger ei når.
Vi må videre frem,
Vi må følge med dem
Som alt hjemme i herlighet står.

Kilder:

Sangboken (1962)

Tobias Salmelid (1997), s. 42
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 306-308
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 87

Ole Bratttekaas på Den frie norske salmesiden

Én tanke om “Vi må videre frem

  1. Veldig artig å finne denne teksten her! Den har surret i hodet mitt i hele dag. Så en vei som var strødd med gult løv, og refrenget på denne sangen gikk vel omtrent slik:
    «På gullgater gå,
    på harpene slå,
    og solen skal aldri gå ned».
    Min far, som de for 6 uker siden, sang i en kvartett som ble startet i forbindelse med kirkeaksjonen i 1957.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *