Hellig, hellig, hellig

Hellig, hellig, hellig.

Salmen er skrevet av den engelske presten og salmedikteren Reginald Heber i 1826. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 272 med fire strofer. Salmen ble oversatt til norsk av Gustav Jensen i 1915. Melodien er ved Johan Bacchus Dykes fra 1861. Den engelske tittelen er Holy, Holy, Holy.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hellig, hellig, hellig!
Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang
skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig!
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd,
all ære være deg!

Salmen er en lovprisning til den treenige Gud. Den ble skrevet mens Reginald Heber var prest i Hodnet, men ble først publisert etter hans død. Det er en metrisk parafrase over Åp 4, 8-11, skriver Aanestad. Vi finner også klare paralleller til den nikenske trosbekjennelsen i salmen. Melodien kalles da også gjerne for Nicea.

Vi siterer strofe to (NoS):

Hellig, hellig, hellig!
synger helgenskarer,
kaster sine kroner
for dine føtter ned.
Englehærers jubel
oppad mot deg farer,
du som var og er
og evig bliver ved.

Reginald Heber ble født i Malpas i Cheshire 21. april 1783. Han viste tidlig tegn til uvanlige åndsevner og allerede i sjuårsalderen oversatte han Platons Phaidros til engelske vers. Han tok senere utdanning ved Brasenose College i Oxford og vant priser både i latin og i engelsk for sitt arbeid. Reginald Heber ble ordinert i 1807 og var sogneprest i Hodnet. Han ble i 1815 kjent gjennom de såkalte Bamptonforelesingene ved University of Oxford og i 1822 ble Heber forkynner ved det berømte Lincoln’s Inn i London. Reginald Heber ble tildelt den akademiske graden Doctor of Divinity fra University of Oxford før han i 1823, noe motvillig, ble utnevnt til biskop av Calcutta i India. Men hardt arbeid førte til at Hebers arbeidsdag ikke ble lang. Etter tre år var hans helse helt nedbrutt. Reginald Heber pådro seg feber under en visitasreise og døde i Trichinopoly i India 3. april 1826 av hjerneblødning etter bading, bare 43 år gammel.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Hellig, hellig, hellig!
Lyset er ditt rike,
intet urent øye
kan se din herlighet.
Ene du er hellig,
ingen er din like,
full av makt og renhet
og av kjærlighet.

Reginald Heber arbeidet for mer bruk av hymner i den anglikanske kirken. Han ville erstatte de metriske salmene med sanger slik som i de metodistiske og i de frikirkelige menighetene. Her møtte han stor motstand fra kirkelig hold, men Heber har likevel æren av å ha fornyet sangen i den anglikanske kirken. Vi har hele 57 salmer etter ham og Reginald Heber bestemte at salmen Holy, Holy, Holy skulle synges mellom trosbekjennelsen og prekenen i den anglikanske gudstjenesten. Det er nok som salmedikter Heber er mest kjent i dag. Vi har minst tre av hans salmer på norsk.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Hellig, hellig, hellig!
Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel,
se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig!
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd,
all ære være deg!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

H. Blom Svendsen (1959), s. 113 og 118
Haakon Dahlstrøm (1990), bd 1, s. 160-162
Tobias Salmelid (1997), s. 155 og 158
John Stene (1933), s. 124, 135 og 199
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 883-885
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 896-897
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 103

Reginald Heber.jpg

Reginald Heber på Wikipedia
Reginald Heber på HymnTime

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *