Det skal komme en dag

Det skal komme en dag.

Sangen Det skal komme en dag er en gammel sang som mange er glad i. Vi finner den på nettet og sangen er sitert på en rekke chattesider og også i mange menighetsblad. Dette er tydeligvis en sang som både griper og engasjerer mange folk rundt om i landet. Sangen er oversatt til nynorsk av Salmebloggeren (LeH) i 2016.

Vi siterer strofe en (LeH):

Det skal koma ein dag,
da all smerte vil bli gløymt.
Inga toresky meir,
inga tårer der me ser.
Alt er fred og evig vår,
i det land der gleda rår.
For ein underfull dag det vil bli.

Teksten er skrevet av den amerikanske sangforfatteren og gospelsangeren Jim Hill. Den ble oversatt til norsk av Kjell Andersen med tittelen Det skal komme en dag. Sangen med koret Hvilken underfull dag ble ellers spilt inn i Norge av Kjell og Odd i 1960 og den finnes også på en DVD av Bill Gaither fra 2003.

Vi siterer koret (LeH):

For ein dag det skal bli,
når eg min Jesus skal sjå.
Når for hans fot eg knelar ned,
som ein gong døyde i min stad.
Når han tek meg ved sin hand,
og leiar meg til løftets land.
For ein underfull dag det vil bli.

Jim Hill forteller at han skrev sangen til sin syke svigermor. På den tiden hadde han ikke vært kristen så veldig lenge. Men en dag han reiste hjem fra arbeid, spurte han Gud hvorfor dette måtte skje med hans kones mor. Og så begynte ordene å fylle tankene hans, men han hadde ikke noe å skrive de ned på. Da han kom hjem og gikk ut av bilen, fant han et gammelt stykke med papp. Han plukket det opp og skrev ned teksten til What A Day That Will Be. Den første personen som Jim Hill sang den for, var til hans hjertesyke svigermor. Siden da har hymnen vært til oppmuntring for utallige mange mennesker.

Vi siterer strofe to (LeH):

Slutt er sorg og besvær,
inga bør boren der.
Ikkje sjukdom og naud,
ingen skiljas skal ved død.
Og for evig skal me bu,
hos han som bygde frelsas bru.
For ein underfull dag det vil bli.

Også på norsk jord finner vi vitnesbyrd om hvordan sangen har vært til trøst og velsignelse for mange. En familie forteller om at de hadde mistet sønnen i en bilulykke. Senere den våren, fikk de høre sangen Det skal komme en dag. De fikk den tilsendt på en video. Familien fikk sangen til oppmuntring i en vanskelig tid. Det skulle vise seg å bli til stor velsignelse og glede for familien. De kom til å kjøpe flere videoer og DVD-er med sanger etter hvert. Og denne sangen og musikken med et kristent innhold ga familien mye og lettet sorgen og savnet i mange av de påfølgende årene. Det er ikke over med dette livet. En dag er det gamle borte. ALt er blitt nytt.

Vi siterer strofe tre (LeH):

For den heilage Gud,
knelar Lammets vakre brur.
Utan lyte og plett,
i si rettferd er ho kledd.
Djupt i gløymsla sitt hav,
deira synder fekk si grav.
Er din synd sletta ut kjære ven.

Kilder:

Hymns with a Message
Menighetsblad for Kvinesdal