Frydetonen går mot tronen

Frydetonen går mot tronen.

Den opprinnelige teksten er ved Venantius Fortunatus fra ca år 600 etter Kristus. Salmen ble videre bearbeidet av Sigrid Aron Forsius i 1614. Tonen er en svensk melodi fra 1697. Salmen ble oversatt til norsk av Christian Dick i 1867 og vi finner en rekke andre oversettelser og bearbeidelser av salmen både på norsk og på svensk. Salmen finnes også på dansk. I Norsk Salmebok (NoS) står salmen som nummer 374 med fire strofer. Norsk Salmebok (2013) har salmen som nummmer 186 under «Påsketiden». Noen (bla. den norske Sangboken) hevder også at salmen er bearbeidet av Johan Kahl.

Vi siterer strofe en (NoS):

Frydetonen
går mot tronen,
gjenlyd gir Guds himmelhall:
Lov og ære
Herren være,
fjernt og nær han prises skal!
Alt det skapte,
men fortapte,
kan nå reises fra sitt fall.

Salmen er fritt bearbeidet til norsk og Dick viser i sin versjon at han virkelig eier poetisk sans, forteller Aanestad. ”Selve begynnelsen av salmen er mesterlig, med en ganske annen flukt i seg enn den svenske», skriver han videre. Salmen er plassert under temaet ”Takk og tilbedelse” i Norsk Salmebok.

Vi siterer strofe to (NoS):

Graven bever,
Jesus lever,
han som for vår synd var død.
Han har vunnet,
livet funnet,
og hans seir har endt vår nød.
Knust er slangen,
løst er fangen,
slokt av nåde helveds glød.

Venantius Honorius Clementianus Fortunatus var en latinsk poet og komponist av salmesanger. I følge Wikipedia var han også biskop i den romersk-katolske kirken. Han døde i Poitiers i Frankrike i år 607 e.Kr. Sigrid Aron Forsius var derimot både matematiker, astrolog, salmedikter og prest. Han var født i Helsingfors i Finland i 1552 og døde i Stockholm i Sverige i 1624. Fornavnet hans skrives også som Sigridus Aronus. Salmen etter ham finner vi ellers som nummer 474 i den svenske 1819 års psalmbok og som nummer 558 i 1937 års psalmbok.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Det jeg skyldte,
han oppfylte,
min oppstandne Herre Krist.
Vredens luer
mer ei truer,
Gud min Fader er for visst.
Drept er døden,
endt er nøden
og beseiret Satans list.

Vi finner ellers lovsangen Frydetonen går mot tronen i en rekke norske sang- og salmebøker. Ære være Gud (1984) har salmen som nummer 192 under fanen ”Jesu oppstandelse, mens Sangboken (1983) har plassert den som nummer 72 under ”Lovsang, takk og tilbedelse”.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Evig seier
nå jeg eier
alltid, Herre Krist, i deg.
Jeg har vunnet,
du har funnet
full rettferdighet til meg.
Skyld foruten
kommer bruden
nå med lovsang frem for deg.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 217 og 314
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 685-686
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 2 – 3
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 67

Venantius Fortunatus på Wikipedia
Sigrid Aron Forsius på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *