Hos Gud er evig glede

Hos Gud er evig glede.

Salmen skrevet av presten og salmedikteren Johan Nordahl Brun i 1786. Den er på fire strofer og vi finner salmen sitert i Norsk Salmebok(NoS) som nummer 444 med tre strofer under ”Troens strid og seier”. Salmen står ellers i Landstads reviderte salmebok som nummer 380 under ”3. søndag etter påske” med tittelen Hos Gud er idel glede.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hos Gud er evig glede!
Men før jeg kommer der,
jeg må blant torner trede
og bære byrder her.
Her trykker mange plager,
her strider Jesu brud,
her blandes fryd med klager,
kun glede er hos Gud.

Salmen handler om dette livet og dets byrder: ”Hos Gud er evig glede / Men før jeg kommer der / Jeg må blant torner trede / og bære byrder her.” Men det er også en salme om glede ”til tross for bedrøvelse og sukk i denne verden” (Salmelid). Hos Gud er evig glede. Her på jorden er troslivet preget av kamp og trengsler. Gleden er ikke fullkommen før hjemme hos Gud: ”Her blandes fryd med klager / kun glede er hos Gud.” Salmen er ellers oversatt til engelsk med tittelen In heaven all is gladness med fire strofer.

Vi siterer strofe to (NoS):

Jeg bytter ei med dårer
som har sin glede her.
Jeg heller gjennom tårer
og sukk mitt såkorn bær.
Når jeg med fryd kan høste
ved enden av min vei,
la dåren seg forlyste,
med ham jeg bytter ei.

Denne verden er ikke mitt hjemland. Vi er på gjennomreise. Derfor har vi heller ikke noen permanent bolig. Teltpluggene sitter løst. Det er lett å flytte når Gud kaller meg til oppbrudd. Skriften taler også om dette: ”For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.” 2 Kor 5, 1. På jorden er livet preget av mange slags sorger: ”Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet.” (2. Kor 5, 4).

Vi siterer strofe tre (NoS):

Min Jesus skal jeg skue.
Han, han er håpets grunn!
La korset kun meg kue,
det er en liten stund.
Snart intet meg bedrøver,
snart ingen motgang mer
min glede fra meg røver.
Snart jeg min Jesus ser.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)

H. Blom Svendsen (1935), s. 264-266
H. Blom Svendsen (1959), s. 63-65
Ivar Holsvik (1950), s. 57-59
P. E. Rynning (1954), bd. 1, s. 156-158
Tobias Salmelid (1997), s. 175
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 334-338

Den frie norske salmesiden
Johan Nordahl Brun på Wikipedia
Johan Nordahl Brun på Cyberhymnal