Ånd fra himlen kom med nåde

Ånd fra himlen, kom med nåde.

Salmen er diktet av Elevine Heede i 1879. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 591 med tre strofer. Melodien er også komponert av Elevine Heede og den ble laget samme året som salmen ble skrevet.

Vi siterer strofe en (NoS):

Ånd fra himlen, kom med nåde,
kom med liv og lys her ned!
La din guddomsmakt nå råde,
gjør oss vis til salighet!
Livets ord må du forklare,
så det virker hva du vil.
La oss her dets kraft erfare,
fyll vår sjel med hellig ild!

Forfatteren, oversetteren, redaktøren og læreren Elevine Heede ble født i Arendal 15. september 1820. Hennes far var en velstående urmaker i byen og Elevine fikk derfor en god utdannelse. Det var under et studieopphold i Paris at hun ble en kristen, og hun viet etter dette livet sitt til arbeidet knyttet til Metodistkirken. Da hun kom tilbake til Arendal, var hun først lærer for en pikeskole. Men fra 1874 var hun knyttet til Medodistkirkens forlagsvirksomhet i Oslo.

Vi siterer strofe to (NoS):

Herre Jesus, du vår glede,
kom med legedom og fred!
Tal til oss som er til stede,
om din store kjærlighet.
Kom til hvert bedrøvet hjerte
som på syndens byrde bær,
før dem ut av angst og smerte,
tal din fred til sjelen her!

Det er noe usikkert hvor mange originale salmer og sanger Elevine Heede egentlig har skrevet. En del av dem var ikke signert. Men det er ganske vanlig å anslå at hun skrev og oversatte omkring 200 sanger. Takket være hennes oversettelsesarbeid fra engelsk til norsk er sangene til Ira Sankey blitt kjent også på norsk grunn. Det er ofte blitt sagt om Elevine Heede at hun er glemt av kirkehistorien, men husket av Gud. Likevel er det et faktum at Elevine Heede er en av de ganske få med reformert tro som har fått innpass i de lutherske salmebøkene i Norge. Vi finner en original og en oversatt salme av Elevine Heede i Norsk Salmebok (1985). Norsk Salmebok (2013) har en egen og to oversatte sanger av henne, mens vi Sangboken finner en original og tjueen oversatte salmer og sanger. Elevine Heede døde i Oslo 6. mars 1883.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Hør vår bønn, all godhets giver,
Fader, Sønn og Hellig Ånd!
Du som var og er og bliver,
rekk nå ut din allmakts hånd!
Kom til gamle, kom til unge
i din kraft og med din fred!
Så skal vi med jubel sjunge:
Herren er på dette sted!

Kilder:

Sangboken (1983)
Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Haakon Dahlstrøm (1991), s. 151-152
Harald Stene Dehlin (1960), s. 102-106
Oscar Lövgren (1964), sp. 283
Tobias Salmelid (1997), s. 155-156
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 887-889

Elevine Heede på Cyberhymnal

2 tanker om “Ånd fra himlen kom med nåde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *