Hjerter slik som verden trenger

Hjerter slik som verden trenger.

Sangen er skrevet av den engelske frelsesoffiseren og sangforfatteren John Lawley i 1890. Vi finner sangen Hjerter er det verden trenger i Frelsesarmeens sangbok fra 1977 som nummer 599 med tre strofer og kor. Den engelske originalteksten er Wanted hearts baptized with fire. Sangen er blant annet oversatt til svensk av Erland Richter i 1902 og til norsk av Henry Albert Tandberg i 1903 med tre strofer. På svensk heter salmen Hjärtan är det världen kräver. Den er er ellers fritt oversatt og gjendiktet til norsk av Salmebloggeren (LeH) i 2013 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (LeH):

Hjerter slik som verden trenger,
det er hjerter satt i brann.
Hjerter som ei utestenger,
Jesus som vår frelsermann.
Hjerter som av ham vil lære,
fast og modig dag for dag.
Hjerter som vil djerve være,
til hans gunst og velbehag.

John Lawley ble født i Foulden i Norfolk 31. desember 1859. Han var sønn av en gårdbruker men etter at familien flyttet til Bradford, fikk John Lawley seg arbeid på en mølle. Som syttenåring ble han omvendt til Gud og etter dette begynte han snart som fulltids evangelist. Og John Lawley var svært utradisjonell i sin forkynnelse. Det fortelles at en gang han skulle illustrere Guds kjærlighet og tilgivelse, så stupte han fra scenen og ned blant stolradene. Mens han tok svømmetak på gulvet fortsatte han sin tale om Guds bunnløse nådehav. Lawley hadde god sangstemme og bidro ofte med å synge sine egne sanger på møtene. Hans mest kjent sang er kanskje Hark, hear the Saviour knocking. Sine siste år tilbrakte Lawley i Watford korps. John Lawley døde i Watford, 9. september 1922 i en alder av 62 år.

Vi siterer koret:

Hjerter trengs, hans banner heve
der hvor striden hetest står,
og som gjør det Gud vil kreve,
hjerter som sitt kall forstår.

John Lawley er ellers kjent både som sangforfatter, sangleder, frelsesoffiser og som solsanger. På norsk har vi flere sanger av ham og vi finner fire av dem i Frelsesarmeens sangbok fra 1977. Lawley skrev sin første sang allerede i 1879 og han er senere blitt kjent over hele verden både som sanger og som sangforfatter. I 1916 hadde nitten av Lawleys sanger funnet veien inn i Frelsesarmeens engelske sangbok.

Vi siterer strofe to (LeH):

Hjerter som vil trofast banke,
og for andre føle vel.
Hjerter som med ham vil vanke,
trøste mang en såret sjel.
Hjerter glødet av hans nåde,
og er fylt med Jesus sinn.
Hjerter frelst fra synd og våde,
og som lukker Jesus inn.

Lawley hadde ingen spesiell musikkutdannelse, skriver Aanestad. Men han var utrustet med medfødte gaver som som gjorde ham til en dyktig sanger, både som solist og som leder av sang i menighetene. John Lawley var alltid mer eller mindre opptatt med å forme ut nye sanger og han noterte ivrig ned i notisbøker eller på papirbiter for å ta vare på strofer og verselinjer til bruk i kor eller sanger i et bestemt emne som han var opptatt av.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Hjerter trengs til Gud å høste,
sanke tapte sjeler inn.
Hjerter trengs til kjærlig trøste,
tørke tårene av kinn.
Hjerter som for ham vil være,
tent i brann for frelsen stor.
Hjerter som hans kors vil bære,
og som sprer hans gode ord.

John Lawley arbeidet i korps og divisjoner i Frelsesarmeen sammen med organiasjonens grunnlegger William Booth i over 20 år. Og han samarbeidet også med frelsesarmegeneral Bramwell Booth. John Lawley var ellers med på møtekampanjer over hele verden både i Japan, Australia og Amerika og fungerte både som William Boots assistent og hans høyre hånd.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Hjerter trengs som er hengivet,
og er fylt med himmelsk glans.
Hjerter som her søker livet,
synd og dårskap er ei hans.
Hjerter som ei eget søker,
men som helt til deg er gitt.
Hjerter som hver dag forsøker,
være lys og saltet ditt.

Kilder:

Frelsesarmeens sangbok (1948)
Frelsesarmeens sangbok (1977)

Haakon Dahlstrøm (1990), bd 2, s. 24-25
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 920-921
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 235

John Lawley på Wikipedia
John Lawley på CyberHymnal

Melodi til salmen