Milde Jesus, dine hender

Milde Jesus, dine hender.

Dette er en kjent salme skrevet av Frans Michael Franzén i 1832. Salmen ble oversatt til bokmål av Nordahl Rolfsen i 1892 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1904. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 354. Her står den med tittelen Milde Jesus, dine hender. På nynorsk er salmen nummer 355 med samme tittel. Salmen er plassert under temaet «Dåpen og troen» og den er sitert med tre strofer i begge versjonene. I Nynorsk Salmebok finner vi salmen som nummer 529, mens den i Landstads reviderte salmebok står som nummer 674. Denne salmeboken siterer salmen med tittelen Milde Jesus, du som sagde.

Vi siterer strofen en (NoS):

Milde Jesus, dine hender
la du kjærlig på de små
og da sa til dine venner
at til deg skal barna gå.
Selv du ble til Herrens tempel
engang båret av din mor.
La meg minnes ditt eksempel
når jeg hører dine ord.

Første del av strofe en er skrevet om i de nyere utgavene av salmen. Det gjelder både nynorskversjonen og bokmålsversjonen. En av grunnene til dette, er nok den gamle uttrykksmåten: «Milde Jesus, du som sagde». Mange barn misforstod teksten og trodde den handlet om at Jesus brukte hammer og sag. Men Jesus legger fremdeles hendene på de små og innbyr dem til å komme til ham. Slik sett er salmen tro mot Ordet og originalsalmen, men vi har mistet hans hender som velsigner barna i revisjonen.

Vi siterer strofe en på nynorsk (NoS):

Milde Jesus, dine hender
la du kjærleg på dei små,
og da sa til dine venner
at til deg skal barna gå.
Sjølv du vart til Herrens tempel
ein gong boren av di mor.
Lat meg minnast ditt eksempel
når eg høyrer dine ord.

Salmen var en del av den gamle barnelærdommen og generasjoner av barn lærte salmen utenat i skolen. I kirken benyttes den fremdeles både til dåp og begravelse. Både Landstads reviderte salmebok og Nynorsk Salmebok har salmen plassert under temaet «Barnelærdom».

Vi siterer strofe to (NoS):

Du til dåpen lot meg kalle
da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne, skal jeg falle?
Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlig lære
og å elske Herrens ord,
slik at jeg blant dine kjære
kan få knele ved ditt bord!

Salmen bygger ellers på Jesus ord i Mark 10, 13-16: «De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.»

Vi siterer strofe tre (NoS):

Når jeg så skal ut i verden,
aldri jeg alene er.
Farer truer oss på ferden,
men jeg vet at du er nær.
Trygt skal dine hender bære
meg og søsken, far og mor
La oss evig sammen være,
vi som var det her på jord.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1984)
Nynorsk Salmebok (1972)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Tobias Salmelid (1997), s. 119 og 274
P. E. Rynning (1967), s. 165 og 341
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 658-659
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 96

Frans Michael Franzén på Wikipedia
Frans Michael Franzén på Cyberhymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *