Vår sjel er dertil født og båret

Vår sjel er dertil født og båret.

Salmen er skrevet av den tyske legen og salmedikteren Christian Friedrich Richter i 1698. Vi finner den i den danske salmeboken som nummer 507 med seks strofer. Den ble oversatt til dansk av Hans Adolph Brorson i 1734. Melodien er oppgitt som Bryd frem, mit hjertes trang at lindre. Vi finner ellers salmen i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 509 mwd syv strofer. Salmen siteres i svakt fornorsket form av Salmebloggeren.

Vi siterer strofe en (LR):

Vår sjel er dertil født og båret
I Gud å blive skjønn og rik,
Just dertil av ham selv utkåret
Å blive ham, sin skaper, lik.
Hvem kan den ære nok få prise,
Som Gud oss nådig ville vise!

Friedrich Richter ble født i Sorau i Nedre Lausitz i Tyskland 5. oktober 1676. Han kom til å studere både medisin og teologi og ble en av August Hermann Franckes elever. Christian Friedrich Richter ble tilsatt som inspektør og lege ved Waisenhuset i Halle. Og fra 1699 var han lege på alle Franckes institusjoner. Han tok doktorgrad i Halle i 1706. Som evangelisk salmedikter var han en from Halle-pietist. Han har alt i alt skrevet 25 salmer. Rynning lister opp 16 av dem. Christian Friedrich Richter døde i Halle ved Saale, 5. oktober 1711.

Vi siterer strofe to (LR):

Her var et adelskap å finne
Som englens der Guds åsyn så,
Ei minste lyte var der inne
I sjelens tilstand og attrå;
Her kunne nogen men ei være;
For Gud var sjelens lys og ære.

Bare 23 år gammel ble Christian Friedrich Richter lege i Halle. Han oppfant flere legemidler her og etablerte også et eget apotek som eksporterte farmasøytiske produkter både til Europa, Amerika og Afrika. Richters forretninger ble således en stor inntektskilde for Waisenhuset i Halle. Men han brukte ikke penger på seg selv. Midlene ble brukt på de fattige og på skolearbeidet. Det er ellers noe usikkert hva Friedrich Richter egentlig døde av, men han sovnet inn på sin egen 35 års fødselsdag. «Han var en sannferdig teolog og en velsignet lege,» sa Freylinghausen om ham i sin tale som han holdt i begravelsen hans.

Vi siterer strofe tre (LR):

Hvem kan den liflighet beskrive
Som sjelen i sin Gud fornam?
Å, at den lot seg fra ham rive,
Seg til så uhørt synd og skam!
For fienden nu dens høytidsdager
Har vendt til skjensel, ve og plager.

Richerts forfattervirksomhet består både av medisinske og teologiske avhandlinger. Noe av dette ble utgitt etter hans død. Salmediktningen var ellers inspirert av Francke og farget av den pietistiske mystikken. Mange er emosjonelle på den måten at Richter fremhever den åndelige forening med Kristus som sjelens brudgom.

Vi siterer strofe fire (LR):

Nu er den ganske jordisk blevet
Og intet mere rett forstår,
Vet ei hvorhen den er fordrevet
Og vill i denne verden går.
Den kan seg ei til Gud oppsvinge,
Men elsker det som er så ringe.

Det særmerkte ved Richers salmer er ellers at de er fylt med bibelske tanker og at de taler mye om det skjulte livet med Gud, skriver Aanestad. Og som Richters mestersalme regnes Es glänzet der Christen inweges Leben», forteller han videre. Men den salmen som er best kjent hos oss, er Vår sjel er dertil født og båret. På tysk heter salmen Die Seele is dazu geboren. Vi finner ellers fire salmer av Christian Friedrich Richter i Landstads reviderte salmebok.

Vi siterer strofe fem (LR):

O Gud, som har en Frelser givet
Til redning fra den falne stand,
Vekk sjelen opp igjen til livet,
Som du og ingen annen kan,
At den igjen kan visdom finne
Og ikke mere gå i blinde!

Vår sjel er dertil født og båret er en salme om menneskesjelen. Den er opprinnelig på 14 strofer og faller naturlig i tre deler. Strofe 1-3 handler om sjelen før syndefallet, mens vers 4-6 er om menneskesjelen etter syndefallet. Strofe 7-14 er en bønn om oppvekkelse til nytt liv, skriver Aanestad. LR gjengir strofe 1-2, 4-5, 7 og 10-11. Mens Nynorsk Salmebok siterer salmen med seks strofer, finner vi den i Landstads Kirkesalmebog med åtte strofer.

Vi siterer strofe seks (LR):

De dype sukk jeg opp må sende,
O la dem deg til hjertet gå!
Din søte kjærlighet å kjenne
Er all den del jeg stunder på.
For kan jeg elske deg av hjerte,
Da kan meg intet mere smerte.

Salmen Die Seele is dazu geboren er oversatt til nynorsk av Anders Hovden. Tittelen på salmen er Vår sjel er fødd til høgste æra. Vi finner også salmen på samisk som Min siello riegádan læ danin i en oversettelse utført av Jacob Børretzen.

Vi siterer strofe syv (LR):

O store Gud, hvor skal jeg finne
Den lue, hjertet ønsker seg?
O la deg, la deg overvinne,
Og dra meg inn igjen til deg!
For bliver du med meg forbundet,
Da har min sjel igjen jeg funnet.

Kilder:

Landstads reviderte salmebok (1960)

H. E. Rynning (1967), s. 301 og 354
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 743-745
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1171

Christian Friedrich Richter på Wikipedia
Christian Richter på Danske Salmebog Online
Christian Fredrich Richter på HymnTime

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *