Å hvor salig det skal blive

Å hvor salig det skal blive.

Sangen er skrevet av den svenske predikanten og sangforfatteren Svening Johansson og vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 899 med fem strofer. På svensk finner vi sangen med syv strofer. De fem første er skrevet av Svening Johnsson i 1855, mens strofe seks og syv er lagt til av C. A. Mellberg senere. Frikirkens salmebok, Ære være Gud, har sangen som nummer 718 med fem strofer. Sangen er oversatt til norsk av Tønnes Dahle i 1885 og synges til en norsk folketone.

Vi siterer strofe en (SaB):

Å, hvor salig det skal blive
Når Guds barn får komme hjem,
Ingen kan den fryd beskrive
Å få bo i himmelen!
Skue Jesus, skue Jesus
Når han henter sine hjem.

Svening Johansson var forkynner og styremedlem i det Svenska Missionsförbundet fra 1879 til 1897. Han ble født på Säldeberget i Stengårdshults sogn i Jönköping 1. desember 1827 og døde i Sofia i Jönköping 2. april 1898, vel 70 år gammel.

Vi siterer strofe to (SaB):

Å, hvor salig, å, hvor salig
Å få tro på Jesus her,
Men dog enda mere salig
Å få se ham som han er!
Være hjemme, være hjemme,
Fri fra sorger og besvær.

Svening Johansson var fra 1852 fripredikant i Rångedala sogn som ligger i Älvsborg og i 1853 virket han i traktene rundt Falköping og Skövde. Fra 1854 til 1884 arbeidet Johansson som omreisende bokselger for Jönköping traktatselskap og senere Jönköping missionsförening. Svening Johansson var pastor i Jönköpings stadsmissionsförening fra 1886-98 og var også forstander for det gamle misjonshuset i byen. Svening Johansson var fra 1855 gift med Maria Christina Boman fra Habo og etter hennes død med Anna Lisa Jansdotter fra Värsås fra 1877 og frem til sin død i 1898.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Gud skje lov, snart får jeg tage
Avskjed fra min vandring her,
Slippe fri fra sorg og plage,
Komme hjem til himlen der,
Og i evig, evig glede
Være Herren Jesus nær!

Den svenske tittelen er O vad sällhet då skall bliva og Svenning Johansson er også kjent for å ha skrevet sangene Alltid salig, om ej alltid glad og Jesus, full av kärlek, ropar. Lova Herren (1988) har sangen som nummer 698 under ”Det himmelska hemmet”, mens vi i den læstadianske sangboken Sions Sånger (1981) finner sangen som nummer 238 under temaet ”Längtan till hemlandet ”.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Der vi slipper skilles mere,
Ingen tåre felles der,
Ingen sorger der skal være,
Herligheten kommet er.
Å den dagen, å den dagen,
Give Gud den snart var nær!

Origianlen har syv strofer. I den norske versjonen er siste strofen, strofe fem. På svensk finner vi den siste strofen slik: ”Där i himlen, där i himlen / får du vila ut en gång / Där i himlen, där i himlen / skall ej tiden bli för lång / Där vi sjunger, evigt sjunger / Guds och Lammets nya sång”. Det er den nye sangen til Lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Da er kampen over og vi får gå inn til Guds evige hvile.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Vær frimodig, du skal vinne
Veien frem til hvilens hjem!
Jesus alltid ha i sinne,
Løft ditt blikk mot himmelen:
Jesus kommer, ja, han kommer
Snart og henter sine hjem!

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 445
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1190

Svenning Johansson på Wikipedia