Jeg barnlig vil meg lede

Jeg barnlig vil meg lede.

Salmen er skrevet av den tyske misjonæren og salmedikteren Christian David. Vi finner den i flere tyske sang- og salmebøker sitert både med fire og fem strofer. Orignalitittelen er Ich will es kindlich wagen. Strofe en, tre og fem er noe fritt oversatt til norsk fra tysk av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Jeg barnlig vil meg lede,
og tro hans ord her nede,
og gå hvor han meg kalte.
På Frelseren jeg biet,
mitt liv til ham jeg viet,
takk min Gud du meg utvalgte.

Christian David ble født i Senftleben i Moravia 17. februar 1692. Han var en tysk salmedikter og misjonær for Brødremenigheten og er også kjent som vekkelsespredikant. Christian David grunnla en Herrnhut-koloni i Sachsen og skrev deler av en salme som er med i Norsk Salmebok.

Vi siterer strofe to (LeH):

Guds lam gi meg din nåde,
velsign meg i min våde,
du gjennom alle land,
din pilgrim her vil gjete,
og under kampens hete,
mitt brød du skjenke fra din hand.

Christian David arbeidet opprinnelig som tømmermann. Han ble født inn i en katolsk familie, men kom tidlig under evangelisk påvirkning og ble noen og tyve år gammel opptatt i den evangeliske kirken i Berlin. Etter en religiøst beveget ungdom kom David i forbindelse med Zinzendorf og grunnla den første kolonien av böhmiske flyktninger i Sachsen. Christian David virket så som predikant i flere land før han fra 1733-1735 ble leder for de herrnhutiske misjonærene på Grønland. Han opprettet etter hvert sin egen misjon ved Ny Herrnhut. Christian David døde i Herrnhut 3. februar i 1751. Fødsels- og dødsdato er noe usikker.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Må jeg igjennom verden
din nærhet ei på ferden
meg ei står trøstig bi,
for deg jeg vil bekjenne,
og navnet ei beskjemme,
det kjære navn som trøst kan gi.

Kilder:

Tobias Salmelid (1997), s. 63
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 60

Christian David på Wikipedia
Christian David på store norske leksikon
Christian David på den store danske

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *