En liten stund vi kun er her til huse

En liten stund vi kun er her til huse.

Salmen er skrevet av Jane Crewdson 1864. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1968 som nummer 369 med fire strofer. Salmen er oversatt til norsk av Kirsten Dorthea Aagaard Hansen i 1877. Den engelske originaltittelen er O for the peace that floweth as a river. Salmen kalles også ofte for A Little While. Melodien som brukes på norsk er Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden.

Vi siterer strofe en (SaB):

En liten stund vi kun er her til huse,
På jorden snart er all vår vandring endt.
Vil stormen sterk og motgangsvinder suse,
Oss Herren alt dog viselig har sendt.

Jane Crewdson var engelsk kjøpmannsfrue og sangforfatter. Hun var svært sykelig og den siste delen av sitt liv var hun fullstendig invalid, skriver Aanestad. I pausene mellom de voldsomme smertene skrev Jane Crewdson dikt og sanger, forteller han videre. Hun døde i 1863, 54 år gammel.

Vi siterer strofe to (SaB):

En liten stund vi våker under striden
Og svikter ei om kampen synes lang.
Vi sæden sår, forventende med tiden
Å samle nekene med frydesang.

Salmen står på dansk som Gi mig den fred, som glider hen som floden. Vi finner den i Hjemlandstoner fra 1989 som nummer 404 med fire strofer. Den skiller seg ut fra den norske utgaven ved at det er lagt til et refreng og ved at strofe en og to har en annen begynnelse enn på norsk. De to siste strofene innledes imidlertid med ”En liden stund” som på norsk. Vi registrerer også at sangboken oppgir den norske dikteren og læreren Elevine Heede som oversetter av salmen.

Vi siterer strofe tre (SaB):

En liten stund seg vandrinsgmannen lesker
Av kilder som ved veien sprudler frem.
De tørre leper livets strøm kun esker,
Ei annetstedes kan troen søke hen.

Dette er en flott salme som kombinerer brudemotivet med vandrings- eller pilegrimsmotivet på en fin og vellykket måte. Salmisten skuer fremover mot det fullendte Guds rike hvor kampen og striden er over. Det er kun en liten stund, så er vår vandring omme. Da skal bruden, som er den kristne menighet, få møte sin brudgom, Jesus Kristus selv. Det blir en underlig dag.

Vi siterer strofe fire (SaB):

En liten stund, så skal vår brudgom komme,
Med lampen tent vi ham i møte går.
En liten stund, så er vår vandring omme,
Som Jesu brud vi da for tronen står.

Kilder:

Sangboken (1968)
Hjemlandstoner (1989)

Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 388 og 543

Jane Crewdson på Wikipedia
Jane Crewdson på Hymnary.org
Jane Crewdson på CyberHymnal

Salmeteksten til Jane Crewdson på engelsk