Du Jesus er en trøst for alle bange

Du Jesus er en trøst for alle bange.

Salmen er skrevet av den norske læreren og dikteren Niels Olsen Svee. Vi finner den i Christelig Tidsfordriv (ChT) som sang nummer tre, i salmebokens første del, med femten strofer. Vi har sitert strofe 8, 11, 12, 14 og 15 etter originalteksten. Siste strofen er noe omarbeidet av Salmebloggeren (LeH) i 2013 og 2017.

Vi siterer strofe en (ChT):

Du Jesus er en trøst for alle bange,
Du er en fred for all urolighet,
Du er en frihet for hver bunden fange
Du er allmektig; stor av majestet.

Niels Olsen Svee ble født på Stranda i Sunnmøre i 1758. Han virket som lærer i hjembygden til han i 1787 flyttet til Stordalen. Her drev Svee med handelsfart til Trondheim. Niels Olsen Svee omkom på sjøen to år senere i 1789. Han ble bare 31 år gammel.

Vi siterer strofe to (ChT):

Du Jesus er en dyd, som alle fryder,
Du er den rette Sions herlighet,
Du er et lys, som alle lande nyter,
Der inntil verdens ende bliver sett.

I dag er det ikke mange som kjenner navnet, men sangene etter Svee var meget populære i vårt folk gjennom mange generasjoner. De ble mye brukt fra Møre og sørover til Rogaland, skriver Aanestad. Svee hadde like stort rom i norsk religiøs folkesang som Petter Dass. En har funnet ikke mindre enn 153 folketoner til 35 Svee-tekster.

Vi siterer strofe tre (ChT):

Du Jesus er min sjeles tabernakel,
Du Jesus er mitt håpets mål og lønn,
Du er mitt liv og troens brennefakkel,
Du er rettferdighetens kjortel skjønn.

Det finnes tre samlinger med sanger etter Niels Olsen Svee. Hans bror, O. O. Svee, ble oppfordret til å gi ut sangene etter Niels Olsen Svee’s død. Sangene kom ut i stadig nye utgaver helt frem til 1906. En samlet utgave av alle sangene ble publisert i 1845 under tittelen Christelig Tidsfordriv. Denne samlingen kom også ut i mange opplag og ble populært kalt for Sveeboka.

Vi siterer strofe fire (ChT):

Du Jesus er for alle nådestolen,
Deg holder jeg meg uti troen til,
O Jesus! du mitt hjerte mer enn solen.
Med nådens skinn og lys oppvarme vil.

Overskriften på salmen er Om Jesus Trøstelige Navn og herlige Egenskaber. I samlingen synger Svee blant annet om de tre trosartiklene gjennom skapelsen, Jesu fødsel og den Hellige Ånds gjerninger. Men han tar også opp emner som barnetukt, hovmodighet, gjerrighet og drukkenskap. I tillegg synger Svee om det himmelske Jerusalem og om Guds barns lidelser i denne verden. Det er 20 sanger i denne samlingen. ”Sangene er evangeliske med ortodoks kristentro i innhold. Svee fikk være med i sorg og glede, i husandakt og samlinger”, skriver Aanestad om ham.

Vi siterer strofe fem (LeH):

O Jesus som er alle ting i alle,
Din gode vilje i mitt hjerte skriv,
La aldri pris og lov og takk bortfalle,
Vær for min sjel det beste tidsfordriv.

Kilder:

Jostein Fet (1987)

Blom Svendsen (1935), bd. 1, s. 274
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1005

Niels Olsen Svee: Christelig Tidsfordriv

Den frie norske salmesiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *