Har du mot å følge Jesus

Har du mot å følge Jesus.

Sangen er skrevet av Lina Sandell i 1858. Den er oversatt til norsk av Lars Oftedal og publisert i Basunrøst og Harpetoner i 1871. Vi finner den i Sangboken (SaB) nummer 171 med fire strofer. Sangen er blant annet pulisert i Bernhard Wadströms Andeliga Sånger fra 1859. Originaltittelen er Har du mod att följa Jesus. Sangen er plassert under ”Vekkelse og omvendelse”.

Vi siterer strofe en (SaB):

Har du mot å følge Jesus
hva det enn skal koste deg?
Har du mot når verden håner
og til motstand reiser seg?
Har du mot å bli en kristen
og ta skrittet riktig ut?
Tør du ikke nå begynne,
å, hvor går det da til slutt?

Sangen er en mye brukt bedehussang i Norge hvor nettopp dette med og omvendelsen står i fokus. Mennesket blir ikke frelst av seg selv. Og det koster å følge Jesus på troens vei. Det kan hende at den som vil være en kristen både kan bli møtt med hån og med motstand. Men troen kan ikke skjules. Det går ikke an å være en anonym kristen. Derfor følger også bekjennelsen som et naturlig resultat av troen.

Vi siterer strofe to (SaB):

Byen som på berget ligger,
ingenlunde skjules kan.
Heller ei den tro kan dølges
som er levende og sann.
Å, om Jesus rett var blevet
for ditt hjerte riktig stor,
se, da må du òg bekjenne
fritt for verden hva du tror!

Den norske versjonen følger stort sett den svenske teksten, men sangen skiller seg ut ved at den har fått åtte verselinjer i hver strofe og ikke fire som på svensk. Den norske sangen er derfor på fire strofer, mens originalen er på åtte. Melodien er ellers fra Ahnfelts sånger fra 1872.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Verdens ugunst eller bifall
gjelder siden ikke mer,
Kristi ære blir det ene,
hvorpå troen alltid ser.
Prøv deg rett, det gjelder livet,
den som ei er med er mot!
Har du hittil trosset Herren,
fall i dag for korsets fot!

Lina Sandell har egentlig skrevet to sanger over det samme temaet. Den første sangen heter Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig og ble utgitt i barnebladet Dufworösten i 1858. Den andre sangen har imidlertid tittelen Har du mod att följa Jesus, ljuder frågan mången gång og ble første gang trykt i serien Fridshälsningar i 1871. Det er den første utgaven av sangen som ligger til grunn for den norske versjonen i Sangboken.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Be om nåde, be om livet,
be om frelse i hans blod!
Be om kraft å følge Jesus,
be om hellig heltemot!
Tenk dog over hva det gjelder,
nå i tide deg bered!
Korset først og siden kronen,
striden her, hist evig fred.

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 150
Lars Aanestad (1962), bd 1. sp. 842

Sangen på Wikisoursce
Om sangen på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *