Gi oss nå ei nådestund

Gi oss nå ei nådestund, o Jesus.

Sangen er skrevet av Lina Sandell i 1877. På svensk heter den Ge oss än en stund av nåd. Den opprinnelige tittelen var egentlig Giv oss än en nådestund. Dette er en bønnesalme som ofte brukes som åpningssang eller straks før predikenen i kristne møter og gudstjenester. Vi finner den på norsk i Sangboken (SaB) som nummer 9 med tre strofer. Sangen ble oversatt til nynorsk av Anders Hovden i 1927 og er ikke frigitt for sitat. Salmebloggeren (LeH) har derfor laget sin egen versjon av sangen ut den fra svenske utgaven i 2011. Den er kun ment som en illustrasjon.

Vi siterer strofe en (LeH):

Gi oss nå ei nådestund, o Jesus,
Når vi samlast i ditt dyre namn!
Gjer oss stille, stille for din Ande,
Drag oss alle til din opne famn!
Duk for oss som før ein gong i ørknen
For ditt Israel, ditt rike bord!
Gi til kvar og ein, kva han her trenger
Av det dyre kjære livets ord!

Svenske Wikipedia opplyser at melodien er den samme som til sangen Var jag går i skogar, berg ok daler. Siden skriver videre at sangen ble tatt med i Svensk söndagsskolsångbok fra 1908 som nummer 101 under rubrikken ”Samlingssånger” og videre i Verbums psalmbokstillegg fra 2003 som nummer 722 under avsnittet ”Ordet”. Sangen ble ellers publisert i Sionstoner fra 1889 som nummer 104 med tittelen Ge oss än en stund av nåd med tre strofer.

Vi siterer strofe to (LeH):

Gi oss nå ei nådestund til saman,
Slik du gjerne gir ditt folk som bed,
Og lat dine bod og kjære løfte
Trengje djupt i våre hjarto ned!
Akk, du veit, vi kan ei noko taka,
Om det Herre, ikkje blir oss gitt;
Å så gi oss meir enn det vi ber om,
All di sæle, riket det er ditt!

Anders Hovden sin utgave av salmen er en vakker poetisk og kristelig versjon av sangen Giv oss än en nådestund, o Jesus. Tittelen på den nynorske utgaven er Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus. Min egen tekst er stort sett en ord for ord oversettelse fra svensk til nynorsk der det lar seg gjøre ut fra rim og rytme i selv originalen. Det gjelder spesielt strofe en og tre. Anders Hovden sin versjon av strofe to går ellers slik: ”Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus / Kjærleikspassen innved barmen din / Gi oss trøyst og tukt, lat sannings-Anden / Reinsande i hjarto koma inn / Vel du veit at vi kan inkje taka / Einast får vi det som du oss giv / Å så gi oss meir enn vi kan fata / Barnekår hos Gud og evig liv!” Jeg har ellers beholdt ni stavelser i siste verselinjen slik som Anders Hovden. Lina Sandell har her bare syv.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Gi oss nå ei nådestund, o Jesus;
Lat ditt frelesord oss alle nå!
Hjelp oss alle betre å ta vare
På dei kallingar du let oss få!
Gi oss du og serskilt denne stunda
Vis oss meir kva ordet har å si!
Sjå vi legg det alt i dine hender,
Saka, Herre, kjær den er nå di!

Kilder:

Sangboken (1968)

Om salmen på Wikipedia
Salmen i original på Wikisource

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *