Tårer kan ei frelse

Tårer kan ei frelse.

Sangen er skrevet av Robert Lowry i 1868. Den er trolig oversatt til dansk i 1896 og til norsk i 1906. Vi finner sangen i Sangboken (SaB) som nummer 227 med fire strofer. Tittelen på engelsk er Weeping will not save me.

Vi siterer strofer en (SaB):

Tårer kan ei frelse,
Om ditt kinn var daglig våt,
Ei det gav for synden råd,
Hjertet renses ei ved gråt.
Tårer kan ei frelse.

Den amerikanske musikeren og baptistpresten Robert Lowry ble født i Philadelphia 12. mars 1826. Han fikk sin utdannelse ved Lewisbury Universtity og arbeidet her i seks år som professor i retorikk før han ble predikant. Han var prest i en kirke i West Chester og tjenestegjorde videre ved kirker i Pennsylvania, New York og New Jersey.

Vi siterer strofe to (SaB):

Gjerning kan ei frelse.
Alt det beste du formår,
Ei mot lovens krav forslår,
Ei ved det du himlen når.
Gjerning kan ei frelse.

På svensk finnes Lowry representert med fire tonsettinger i 1986 års psalmbok og ytterligere noen også i Frälsningsarméns sångbok fra 1990. Han døde i Plainfield i New Jersey 25. november 1899, 73 år gammel.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Venting kan ei frelse.
Om med all din trang du går,
Venter, lengter år for år,
Like fjernt fra Gud du står.
Venting kan ei frelse.

Robert Lowry skrev både tekst og musikk til kjente amerikanske hymner som Shall We Gather at the River, Nothing But the Blood og Christ Arose. På norsk er han kjent for blant annet å ha skrevet sangene Jesus i graven lå og Tårer kan ei frelse. Robert Lowry har redigert over et dusin bøker med hymner og gospelsanger.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Tro på Krist kan frelse.
Han har alt så vel fullbrakt,
Knekket døds og helvets makt,
Stiftet fredens nye pakt.
Tro på Krist kan frelse.

Kilder:

Sangboken (1968)

Tobias Salmelid (1997), s. 258
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 287-288 og sp. 1080

Robert Lowry på Wikipedia
Robert Lowry på CyberHymnal