Når dagen atter sender

Når dagen atter sender.

Salmen er skrevet av Sophie Bonnevie i 1915. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok som nummer 820 og i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 782 med to strofer. Melodien er ved Melchior Vulpius fra 1609.

Vi siterer strofe en (NoS):

Når dagen atter sender
sitt lysvell over jord,
vi rekker våre hender
mot deg, vår konge stor.

Når dagen atter sender er en morgensalme som vi også finner på nynorsk i Norsk Salmebok som nummer 783. Salmen ble oversatt av Haldis Moren Vesaas i 1929. Tittelen på nynorsk er Når dagen atter sender sin lysflaum over jord.

Vi siterer strofe to (NoS):

Hjelp oss i dag å vandre
på sannhets faste vei,
hjelp oss å glede andre
med hjertet vendt mot deg!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1970)

Karen Kampmann Bothner (1963), s. 9-25
Harald Stene Dehlin (1960), s. 147-153
P. E. Rynning (1967), s. 211 og 337
Tobias Salmelid (1997), s. 39-40
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 277
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 117-118

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *