Min Frelser du som legedommen eier

Min Frelser du som legedommen eier.

Denne salmen er skrevet av Kirsten Aagaard Hansen i 1877 og senere revidert i 1878. Vi finner teksten til Min Frelser, du som legedommen eier både i Sangboken og i Norsk Salmebok (NoS). Salmen har fire strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Min Frelser, du som legedommen eier
for hvert et sår jeg fikk på kampens dag,
kan jeg ei komme til deg med min seier,
så kan jeg komme med mitt nederlag.

I Landstads reviderte salmebok finner vi salmen som nummer 858. Den er plassert under temaet Åndelige sanger for hjemmet. Melodien er oppgitt til Tenk når engang den tåke er forsvunnet. Denne salmen finner vi som nummer 886 hos Landstad og den er oppgitt med to alternative melodier, en tone etter A. P. Berggreen fra 1856 og en b-melodi som er en norsk folketone. Norsk Salmebok har oppgitt Berggreen’s melodi og vi finner her salmen som nummer 629. Salmen Min Frelser, du som legedommen eier er plassert under «Skriftemål» i Norsk Salmebok og under «Kamp og seier» i Sangboken. I den siste finner vi den som nummer 457. Salmen har ellers et sterkt personlig preg, men den er likevel allmenn slik at mange troende kan kjenne seg igjen i teksten.

Vi siterer strofe to (NoS):

Og kan jeg ei med lovsang i mitt hjerte
med takkesalmer deg i møte gå,
så kan jeg komme med min nød og smerte,
og med en ydmyk bønn for tronen stå.

Salmen Min Frelser, du som legedommen eier er kommentert hos Elseth, Aarvik og Salmelid. Alle har det til felles at de forteller om et liv i kamp der tvil og anfektelser var sentrale elementer. Men dette gav Hansen også en dyp grunntone som gjør at teksten har stått uforandret gjennom mange utgivelser av sang- og salmebøkene. Kirsten Dorothea Aagaard Hansen har derfor etterlatt seg et sterkt testamente til kommende generasjoner. Vi får lov til å komme til Gud selv om vi kan oppleve at livet er blitt tungt og byrdefullt.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Kan jeg ei se deg åpent inn i øyet
og glede meg i all din kjærlighet,
så kan jeg dog mitt hode for deg bøye
og slå mitt blikk i anger for deg ned.

Salmen passer både til skriftemål og nattverd. Livet går i bølger. Det vitner også Guds Ord klart om. Gud forlater ikke den som har det vanskelig. Dette finner vi også i Bibelen: «Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende.» (Jes 57, 15).

Vi siterer strofe fire (NoS):

Kan jeg ei med den sterke troens hele
og fulle glede ile i din favn,
så kan jeg stille for din trone knele
og under tårer kalle på ditt navn.

Kilder:

Sangboken (1983)
Norsk Salmebok (1985)
Bibelen (2005)

Tobias Salmelid (1997), s. 148-148, 275
Egil Elseth: Salmer og skjebner (1994)

Salmehjørnet av Ivar Aarvik
Kirsten Aagaard Hansen på Wikipeida

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *