Vi stemmer i en frydesang

Vi stemmer i en frydesang.

Salmen er skrevet av Philip Paul Bliss i 1873. Vi finner den i Sangboken fra 1962 som nummer 103 og i Sangboken fra 1983 som nummer 130 med tre strofer og refreng. Sangen er plassert under temaet «Lovsang, takk og tilbedelse» og er oversatt til norsk av Kirsten Aagaard Hansen i 1889. Vi finner den også i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 375 under ”Takk og tilbedelse”. Melodien er ved Philip Paul Bliss fra 1876.

Vi siterer strofe en (NoS):

Vi stemmer i en frydesang
om frelsen fri og fri:
Immanuel på korset hang,
sitt liv for oss å gi.

Dette er en av de mest kjente sangene vi har etter Philip Paul Bliss. I tillegg til Sangboken og Norsk Salmebok finner vi også denne sangen i blant annet Frelsesarmeens sangbok fra 1977 som nummer 547 under ”Lovsang” og i Ære være Gud fra 1984 som nummer 497 under temaet ”Troens glede og tillit”. Det er liten forskjell på de fire versjonene i sangbøkene vi har henvist til her. Men nyere utgaver av sangen har ”sitt liv for oss å gi” i stedet for ”sitt blod for oss å gi”. Originaltittelen er Come sing the Gospel’s joyful sound.

Vi siterer omkvedet (NoS):

Hvor salig, hvor salig
ved Jesu blod jeg er!
Ja salig, ja salig
gjør meg vår Herre kjær!

Vi finner en rekke originale sanger av Philip Paul Bliss på norsk. I Norsk Salmebok finner i tillegg til Vi stemmer i en frydesang også salmen Mer hellighet gi meg. Og Sangboken fra 1984 har seks sanger og Sangboken fra 1962 har hele åtte sanger av ham. Men Aanestad oppgir at det finnes mellom 20 og 30 av Bliss sine sanger i de forskjellige norske sang- og salmebøkene.

Vi siterer strofe to (NoS):

Sørgmodig sjel, å spring av fryd,
du blinde, frelsen se!
Du fangne, ut i lovsang bryt!
Vår Gud slår fengslet ned!

Sangene til Bliss forteller om menneskets lengsel etter Gud, skriver Salmelid om ham. Og denne sangen er et godt eksempel på at en sang som er lite brukt i sitt hjemland, kan bli svært populær i et annet land, forteller Aanestad. Kanskje er det nettopp Philip Paul Bliss sin brå og plutselige bortgang i togulykken i Ashtabula i Ohio 29. desember 1876 som er forklaringen på dette. Han ble bare 38 år gammel, men sangene hans er udødelige og vil trolig leve videre i mange generasjoner etter ham.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Spenn vinger, sjel, og skynd deg, kom,
i Jesus sår er fred
for alle dem som vender om
og tror Guds kjærlighet!

Kilder:

Sangboken (1983)
Norsk Salmebok (1985)

P. E. Rynning (1967), s. 336
Tobias Salmelid (1979), s. 35
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 237-240
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1141
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 542

Philip Paul Bliss på Wikipedia
Philip Paul Bliss på CyberHymnal