Hvor underlig er du i alt hva du gjør

Hvor underlig er du i alt hva du gjør.

Sangen er skrevet av Emil Gustafson i 1886. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 331 med seks strofer. Sangen står plassert under rubrikken Kors og trengsel. På svensk heter sangen Hur underlig är du i allt vad du gör og vi finner den i 1986 års psalmbok som nummer 268 og i Lova Herren fra 1988 som nummer 504. Sangen ble oversatt til norsk av ukjent forfatter i 1910.

Vi siterer stofe en (SaB):

Hvor underlig er du i alt hva du gjør!
Hvem kan dine veier forstå?
Men ett er dog sikkert: Den vei du meg før`,
For meg er den beste å gå.

Emil Gustafson fikk ikke den utdannelse han hadde ønsket seg på grunn av sykdom. I stedet innviet Emil Gustafsson sitt korte liv i evangeliets tjeneste og han fikk være mange til velsignelse med sine sanger. Selv om han ikke alltid forstår Gud handlemåte, er han likevel trygg og glad. Emil Gustafsson vet at den veien Gud fører ham på, er den beste for ham.

Vi siterer strofe to (SaB):

Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord,
Men du skal få se det engang.
Urolige hjerte, hva sørger du for?
Ei prøvelsens tid er så lang.

Sangen Hvor underlig er du i alt hva du gjør er en av Gustafsons tidligste sanger og regnes som en av de mest personlige han har skrevet. Den viser oss også hvordan “hans egen erfaring og brytning med livsproblemene kommer til syne”, skriver Aanestad.

Vi siterer strofe tre (SaB):

O Herre, du veier i tusentall har,
Og hvilken du velger for meg,
Får være det samme Når blott du meg tar
Til himmelen sammen med deg.

Sangen ble trykket samme året som Emil Gustafsson publiserte avisen Betlehemsstjernen. Forfatteren var da 24 år gammel og allerede merket av sykdom. Sannsynligvis er dette noe av bakgrunnen for hans undrende, men trossterke sang. Sangteksten ble publisert sammen med et bibelsitat fra Salme 68, 18: ”Guds vogner er ti tusen ganger tusen; i hellighet kom Herren fra Sinai.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg som en Elias med ilende fart
Forlater den ødslige strand.
All smerte forsvinner, og all ting blir klart
Hos Jesus i gledenes land.

Flere av Emil Gustafssons prekener finnes utgitt i bokform. Han publiserte også i 1895 en egen salmebok som ble kalt for Hjärtesånger. Her finner vi ikke mindre enn 260 salmesanger og en unummerert tekst under rubrikken Evangelisten. I sin egen salmebok tok han alltid utgangspunkt i et bibelsitat. Emil Gustafsson er ellers representert både i Herde-Rösten fra 1892 og i flere nyere svenske frikirkelige salmebøker som Psalmer och Sånger fra 1987 og Frälsningsarméns sångbok fra 1990.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Vi bøyer oss ned i tilbedelse der
Og synger med engler i kor:
O Herre, rettferdig og nådig du er,
I alt hva du gjør, er du stor.

Emil Gustafsson var en mann godt kjent med smerter. Han led gjennom hele livet av en alvorlig magesykdom som langsomt brøt ned kroppen hans og til slutt også førte til hans tidlige død. Gustavson hadde ingen svar på sin lidelse, men han hadde opplevd at bak lidelsens mørke skyer, kunne en skimte Guds gudommelige lys og hans faderlige omsorg. Gang på gang hadde han bedt til Gud om å bli helbredet fra sykdommen. Emil Gustafson hadde også prøvd all verdens legebehandling og mirakelkurer av forskjellig slag. Men han måtte slå seg til ro med Paulus ord i 2 Kor 12, 9: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Emil Gustafson var en stor Guds mann som viste hvordan veien til hellighet i troens liv også kunne innebære lidelse. Men han lider ikke i ensomhet. Det er en vandring i Jesu nærhet.

Vi siterer strofe seks (SaB):

Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd
Til engang hvert hvorfor får svar.
En arv uten like hos Gud jeg har fått,
Det herlige håpet jeg har.

Kilder:

Sangboken (1948)
Sangboken (1962)
Sangboken (1968)

Tobias Salmelid (1997), s. 142 og s. 183
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 815-817 og sp. 97

Emil Gustafsson på Wikipedia
Om sangen Hur underlig är du i allt vad du gör
I den store pottemakerens hender – om Emil Gustavstafsons liv
Hvor underlig er du i alt hva du gjør på svensk
Om salmeboken Hjätesånger fra 1895

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *