Deilig det er å tjene Gud

Deilig det er å tjene Gud.

Sangen er skrevet av Hans Utbø i 1870. Melodien er ved Ludvig M. Lindeman fra 1840. Vi finner den i 11Misjonsforbundets Salmebok som nummer 387 med tre strofer og i flere danske sangbøker som Dejligt det er at tjene Gud med fire strofer. I Sangboken (SaB) står sangen som nummer 592 med fem strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Deilig det er å tjene Gud,
Deilig for mann og for kvinne,
Deilig å kaste garnet ut,
Menneskesjeler å vinne!
Gleden i himmelen blir stor,
Frydefult kveder englekor
Når seg en synder omvender.

Hans Utbø var lærerutdannet og arbeidet flere år som lærer i hjembygden Seljord i Telemark. Han var også kirkesanger ved hovedkirken i Seljord fra 1869 til 1875.

Vi siterer strofe to (SaB):

Høsten er stor og dagen kort,
Her er ei stunder å hvile,
Se dog mot evighetens port
Tusener hedninger ile!
Kristus, vårt liv, de kjenner ei, –
Håpløse går de da sin vei
Inn uti dødningeriket!

Hans Utbø er ellers kjent som ”en fremragende lærer, en god taler, flink tegner og en lyrisk digter. 100 digte af ham er udgivne efter hans død under titel Storm og Stille”, skriver verket Land og folk om ham.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Opp da med hjerte, munn og hånd!
Intet vi her burde spare
Hjertet la fylles av den Ånd
Som falt på vitnenes skare!
Brødre fortelle alle mann:
Nøden er stor i hedningeland,
Broderhånd villig vi rekker!

Aanestad skriver om ham at Hans Utbø både studerte harmonilære og skrev toner på fritiden. Han samlet også folk for å synge salmer pent og rett. I tillegg holdt han oppbyggelige møter og han besøkte gjerne folk som bodde avsides.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Sølvet og gullet Herrens er, –
Du er ei mer enn låntager.
Nå kommer Gud med det begjær:
Gi meg hva selv du behager!
Herre, min Gud, hvor du er mild!
Ta du av lånet hva du vil,
Selv er du rikdommens kilde!

Vi har ellers en rekke sanger som lever etter Hans Utbø. Sangboken har åpningssangene Kom, o Jesus, til vårt møte og Brødre og søstre, velkommen i tillegg til misjonssalmen Deilig det er å tjene Gud.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Og er du varm for Herrens sak,
Skulle du da stå tilbake?
Snart kommer dommens store dag,
Hvordan vil den deg behage?
Tenk, om du skulle møte frem
For å anklages hardt av dem
Som du ei her ville hjelpe!

Kilder:

Sangboken (1968)

Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1087-1088

Norges land og folk (Bratsberg)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *