Sjå dagen sprett

Sjå, dagen sprett i auster-ætt.

Salmen er skrevet av Elias Blix i 1883. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok som nummer 814 og i Nynorsk Salmebok som nummer 648. Her er salmen sitert med alle fem strofene. Norsk Salmebok (NoS) har salmen som nummer 779 med fire strofer. Melodien er ved Ludvig M. Lindemann. Denne salmen ble ofte brukt som morgensang i skolen før i tiden. Norsk Salmebok har for øvrig hele 51 originale og 20 oversatte salmer av Elias Blix.

Vi siterer strofe en (NoS):

Sjå, dagen sprett
i auster-ætt!
Han livet opp vil yngja.
Sjå, skuggar fly,
og solglytt ny
no gyller sky,
og tusen munnar syngja!

Morgenen kommer med nytt liv. Mørkeret må vike for lyset. Det fyller Elias Blix med glede og sang. Og nettopp her i morgen- og kveldssalmene sine er han på sitt aller beste. De mest kjente av disse er Syng i stille morgonstunder, Sjå dagen sprett i auster-ætt, Dagsens auga sloknar ut og No soli bakom blåe fjell. Alle disse fire salmene finner vi i Norsk Salmebok.

Vi siterer strofe to (NoS):

Du sannings sol
som rann i jol,
ver du mi morgonstjerne!
Lys opp min gang
som vidsynt vang
all dagen lang,
mot mørkers vald meg verne!

Bildet med solen føres over til det åndelige livet. «Du sannings sol» peker på Jesus. Han sier selv i Johannesevangeliet: «Jeg er veien, sannheten og livet.» (Joh 14, 6). Og et annet sted sier Jesus: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh 8, 12). Det var en stjerne som blinket julenatt. Den viste vei til stedet hvor Jesus ble født. Bibelen benytter også morgenstjernen som et bilde på Jesus. Men samtidig ser vi i strofe tre at Blix bruker lyset som synonym for Guds Ord. Her er det igjen stoff fra Johannes evangelium som toner med i salmen: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Joh 1, 1).

Vi siterer strofe tre (NoS):

I all mi gjerd
på livsens ferd
ditt ord mitt ljos må vera!
Gud, styr min stamn
til himmelhamn
i Jesu namn!
Så skal nok båten bera.

Blix flytter seg videre til havet. Menneskelivet sammenlignes med en livsseilas. Da er Ordet nærmest et fyrlys som viser den rette leia. Målet for reisen er himmelhavn. Med Jesus som los og lys skal Blix nå trygt i havn. Her er det enda et bilde fra Bibelen. Jesus kom om bord i båten på Genesaretsjøen da disiplene holdt på å drukne i de store bølgene. Da la stormen seg og sjøen ble stille. Disiplene kom seg i land med Jesus om bord. Da blir det for den troende en evig sang “til morgon blid / med song i himmelsalar.”

Vi siterer strofe fire (NoS):

Så lid og renn
ein dag om senn
med sol i skuggedalar.
Snart natti lid,
og fram det skrid
til morgon blid
med song i himmelsalar.

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1985)

R. E. Rynning (1967), s. 265
Tobias Salmelid (1997), s. 358
John Stene (1933), s. 171-172

Elias Blix på Wikipedia