I Jesu navn skal all vår gjerning skje

I Jesu navn skal all vår gjerning skje.

Salmen er skrevet av den danske læreren og salmedikteren Johan Friderichsøn eller også Johan Friderichsen som de kaller ham i Danmark. I Jesu navn skal all vår gjerning skje ble diktet til hans eget bryllup, nyttårsaften 1639. Vi finner salmen i Norsk Salmebok som nummer 81 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 1 med tre strofer. Den er ofte brukt som en nyttårssalme, men vi finner også at flere benytter salmen til begravelser.

Vi siterer strofe en (NoS):

I Jesu navn
skal all vår gjerning skje
om den skal bli til lykke og til gavn,
ikke bli til spott og spe.
Vel satt i verk i hans navn,
blir den sterk og salig fremgang får
inntill den målet når.
Gud til ære skal det skje,
daglig skal vi her få se
at vi i hans omsorg står.

Johan Friderichsen ble født i Flensborg i dagens Slesvig-Holsten i Tyskland i året 1603. Han ble innskrevet som student ved Universitetet i København i 1622 og i 1624 ved Universitetet i Rostock. Samme året ble han imidlertid utnevnt til rektor i Køge på Sjælland så han kom derfor til å avslutte studiene sine i Danmark. Johan Friderichsen tok magistergraden i København i 1633. Etter nye studier i utlandet ble han i 1638 utnevnt til rektor i Malmø og i 1639 til rektor i Roskilde. Selv om han bare fikk virke her i et par år, gjorde han seg bemerket både som en dyktig og energisk skolemann. Johan Friderichsen var ellers en stor elsker av sang og musikk.

Vi siterer strofe to (NoS):

I Jesu navn
vi prise vil vår Gud,
han gir oss lykke, vender alt til gavn
når vi akter på hans bud.
Han lar sitt ord
bli vårt lys her på jord,
og med sin arm så sterk
gjør han oss sitt verk.
La oss da hver tid og stund
takke ham av hjertens grunn,
du Guds menighet, det merk!

Vi har tidligere hevdet at en salme ikke bare er en lyrisk tekst, men også forkynnelse av den kristne tro. Johan Friderichsen er ikke noe unntak i så måte. Han skrev salmen som motto for sitt liv og sang selv salmen i sitt eget bryllup i Roskilde domkirke. Men hans livsdag ble ikke lang. Johan Friderichsen ble bare 39 år gammel. Og hans ekteskapelige lykke ble da også svært kort. Men ordene i salmen lever etter ham. Om jeg får leve, så er det i Jesu navn. Og om jeg dør, så er det også i Jesu navn. For et motto over et liv og for et ettermæle etter hans død. Johan Friderichsen døde allerede i 1641 etter bare 1 ½ års samliv med sin kjære.

Vi siterer strofe tre (NoS):

I Jesu navn
vi leve vil og dø;
om vi får leve, blir det til vårt gavn,
vi har fred om vi må dø.
I Jesu navn,
ham til pris, oss til gavn,
skal vi igjen oppstå,
inn i Guds rike gå,
hvor vi da til evig tid
glade ser hans åsyn blid
når vi for hans trone står.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 118
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 47
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 679-679
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 1018

Johan Friderichsøn på Wikipedia
Johan Friderichsøn på Danske Salmebog Online

Salmen på Danske Salmebog Online

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *