Den store lege nå er nær

Den store lege nå er nær.

Sangen er skrevet av William Hunter i 1859. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 105 med fem strofer og kor. Sangen er plassert under temaet ”Innbydelse til Kristus”.

Vi siterer strofe en (SaB):

Den store lege nå er nær,
Vår kjære Herre Jesus.
Hans nåderøst gjenlyder her:
Å, kom i dag til Jesus!

Tittelen på den engelske originalen er The great physician now is near. Den ble oversatt til norsk av Elevine Heede i 1875. Sangen er et kall til å komme til Jesus. Den legger for dagen ”et varmt og lovprisende vitnesbyrd”, skriver Salmelid.

Vi siterer koret (SaB):

Kjæreste navn i jordens dal,
Kjæreste navn i himlens sal.
Alltid sangen lyde skal:
Jesus, kjære Jesus!

Dahlstrøm forteller at bakgrunnen for sangen var en togulykke. Det var mange mennesker med toget som ble drept. Men det kunne gått enda verre. En gruppe leger som var med toget gjorde en heltemodig innsats og reddet livet til mange.

Vi siterer strofe to (SaB):

Se, gjelden ble betalt for deg
På Golgata av Jesus!
Til himlen han deg åpnet veg,
Å, gi deg nå til Jesus!

Også William Hunter var med toget og overlevde ulykken. Men det han opplevde, gjorde et stort inntrykk på ham. Med bakgrunn i den aktuelle hendelsen skrev han en sang om hvordan vi er dødelig såret av synden. Jesus er den store legen som kan lege våre sår og frelse oss fra synd.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Ja, Jesu blod gir hjertet trøst,
Jeg har min fred i Jesus.
Det leger sjelens mange brøst,
Jeg gleder meg i Jesus.

William Hunter ble født i Ballymoney i County Antrim i Irland 26. mai 1811. Som seksåring flyttet han i 1817 sammen med foreldrene til Amerika hvor han fikk sin videre utdannelse. William Hunter studerte ved Madison College i Hamilton fra 1830 og ble deretter prest i metodistkirken.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Kom brødre, kom, stem i en sang
For sjelelegen Jesus!
Kom, søstre, syng til harpens klang
Og pris den Herre Jesus!

Over en tid utga han The Conference Journal og The Christian Advocate og fra 1855 foreleste William Hunter i hebraisk ved Alleghany College. Den siste tiden av sitt liv var Hunter prest i den episkopale metodistkirken i Alliance, Stark Country, i Ohio. Han redigerte ellers Minstrel of Zion (1845), Select Melodies (1851) og Songs of Devosjon (1859). William Hunter døde i Cleveland i Ohio 18. oktober 1877 i en alder av 66 år.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Til engang vi i himlens hall
Får se den Herre Jesus,
Da synger vi blant frelstes tall:
Høylovet være Jesus!

Kilder:

Sangboken (1962)

Haakon Dahlstrøm (1990), bd 1, s. 55-56-
Tobias Salmelid (1997), s. 68 og 179
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 964-965

William Hunter på Hymnary.org
William Hunter på CyberHymnal
The Hymn of the Day

Sangen med fire strofer på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *