Jeg trenger fram på troen vei

Jeg trenger fram på troens vei.

Sangen er skrevet av Johnson Oatman jr. i 1838. Vi finner den på norsk både som Jeg trenger fram på himlens sti og Med Gud jeg går hans budords veg. Metodistkirken har sangen som Jeg trenger fram på troens vei. Vi finner den i Metodistkirkens Salmebok (MeS) som nummer 339 med fire strofer. Den engelske originalen er Lord, lift me up and let me stand og sangen er opprinnelig på fire strofer og et refreng.

Vi siterer strofe en (MeS):

Jeg trenger fram på troens vei,
Mot løftets høyland drages jeg,
Min bønn og lengsel er hver stund:
Sett, Gud, min fot på høy’re grunn!

Johnson Oatman ble født nær Medford i New Jersey 21. april 1856. Han ble medlem av metodistkirken som nittenåring og fikk tidlig lisens til å forkynne. I sitt tidlige liv var Johnson Oatman imidlertid aktivt involvert i familiens merkantile virksomhet og da faren døde gikk Oatman inn i forsikringsbransjen. Han begynte ikke å skrive evangeliske sanger før i 1892, men fra da og frem til sin død skrev han ikke mindre enn rundt 5.000 kristne sangtekster. Johnson Oatman døde i Norman i Oklahoma 25. september 1922.

Vi siterer refrenget (MeS):

Gud, løft meg opp og la meg få
På lyse løfters høyland stå
I tro på nådens kraft hver stund.
Sett du min fot på høy’re grunn!

Det er ikke oppgitt hvem som har oversatt sangen til norsk, men den engelske teksten er ellers oversatt både til tysk og russisk. Melodien er ved Charles H. Gabriel. I engelsk litteratur omtales sangen gjerne som Higher Ground etter sluttordene i koret som lyder slik: „Lord, lift me up and let me stand / By faith, on Heaven’s table land / A higher plane than I have found / Lord, plant my feet on higher ground”.

Vi siterer strofe to (MeS):

I skyggens dal jeg ei vil bo
Blant tvil og frykt – nei, nå i tro
Jeg stiger opp mot høyden sunn.
Gud, løft meg opp på høy’re grunn!

Oatman fikk sin utdannelse ved Herberts Academy i Vincentown i New Jersey og ved New Jersey Collegiate Institute i Bordentown. Han ble også ordinert til metodistprest, men hans pastorale arbeid var begrenset til lokale kirker. Johnson Oatman arbeidet mesteparten av sitt voksne liv på heltid innen forsikring og detaljhandel. Men han er kjent for sine sanger og skrev i gjennomsnitt 4-5 sanger hver eneste uke.

Vi siterer strofe tre (MeS):

Fra dunkel sti til sollys vang,
Fra klagesukk til takkesang
Fra tåkedis i dalens bunn,
Gud, løft meg opp på høy’re grunn!

Jeg trenger fram på troens vei handler om å vandre med Herren til vi står frelst hjemme på himlens trygge grunn. På veien møter vi tvil og motgang og vi må vandre både på dunkle stier og gjennom skyggenes dal. Men Herren gjør våre klagesukk om til takkesang og løfter oss opp på en høyere grunn hvor vi er trygge.

Vi siterer strofe fire (MeS):

Blir lang og tung og bratt min vei,
En sikker fører trenger jeg.
Så led meg du hver dag og stund,
Til frelst jeg står på himlens grunn!

Kilder:

Metodistenes Salmebok (1987)

Tobias Salmelid (1997), s. 310
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 578

Sangen på CyberHymnal
Johnson Oatman på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *