Å om min lovsang kunne lyde

Å om min lovsang kunne lyde.

Salmen er skrevet av den tyske presten og salmedikteren Johann Mentzer i 1704 og oversatt til norsk av Birgitte Kaas Huitfeldt i 1734. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 363 med seks strofer. Salmen står plassert under temaet ”Takk og tilbedelse”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å om min lovsang kunne lyde
som sang fra tusen stemmers kor!
Å, om mitt hjerte kunne tyde
sin glede med de rette ord
og takke Gud på verdig vis,
hans navn til evig lov og pris!

Salmen er et sterkt uttrykk for glede og takknemlighet ved å høre Herren til. På tross av store prøvelser og motgang i livet, makter Johann Mentzer å se forbi alt dette og i stedet snu sorgen til lovsang og tilbedelse av Gud.

Vi siterer strofe to (NoS):

Deg, store Fader, være ære
til evig tid for liv og sjel,
for gledenes tid hos mine kjære,
for motgang til mitt sanne vel,
for alt som meg til nytte er,
og om din din godhet budskap bær!

Johann Mentzer ble født i Jahmen i Tyskland 27. juli 1658. Han gikk på gymnas i Bautzen og studerte teologi på Universitetet i Wittenberg. Mentzer var prest flere steder før han i 1696 kom til Kemnitz i Sachsen. Her ble han til sin død 24. februar 1734.

Vi siterer strofe tre (NoS)

O Herre Jesus, deg skje ære
for denne dyre miskunns flod
for all min synd du ville bære
og sone med ditt eget blod.
Du drog med ut av mørkets garn,
ved deg jeg ble et frelst Guds barn!

Vi finner overraskende klare evangeliske toner i en salme som er skrevet så tidlig som i 1704. Bakgrunnen for dette er nok at Johann Mentzer var sterkt preget av pietismen. Han var også en nær venn av grev Zinzendorf. Men hans hjem var rammet av mye sykdom og død, og dette finner vi også igjen i hans salmer.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Den samme lov og pris og ære,
o Hellig Ånd, tilhører deg,
som ved din trøst og himmellære
til livets arving gjorde meg.
Om noe godt jeg makter her,
av deg, Guds Ånd, det virket er!

Johann Mentzer’s første hustru døde etter en tvillingfødsel fem år etter at de var blitt gift. Mannen satt igjen med seks små barn. Men etter tre år giftet Mentzer seg på nytt og fikk syv barn med sin nye hustru. Seks av disse barna døde imidlertid så en kan trygt si at sorgen og døden var en hyppig gjest i hans hjem. Bare i løpet av tre uker stod Mentzer fire ganger ved en barnegrav, skriver Aanestad om ham.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Med sang på sang jeg vil deg ære
så lenge tungen rører seg.
Jeg vil deg takkeoffer bære
så lenge hjertet slår i meg.
Når jeg ei tale mer formår,
med hjertets sukk til deg jeg går!

Vi finner ellers at Johann Mentzer har skrevet en rekke salmer. Men mange av dem er svært lange og skrevet i et språk som ikke passer for vår tid. Og den eneste av hans salmer som lever videre i dag, er denne som på tysk heter O dass ich tusend Zungen hätte. Salmen finnes også på dansk som O, havde jeg dog tusind tunger. Den ble oversatt av Frederik Rostgaard i 1731. Zinzendorf kalte for øvrig Mentzer for ”en kristen som er lutret i trengselens ovn”.

Vi siterer strofe seks (NoS):

Ja, ta imot hva jeg kan bringe
av lov og pris fra jorderik.
I himlen skal det bedre klinge
når jeg er dine engler lik.
I høye kor jeg synger da
til evig tid Halleluja!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 273
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 377

Johann Mentzer på Wikipedia
Johann Mentzer HymnTime
Johann Mentzer på Hymnary.org

Én tanke om “Å om min lovsang kunne lyde

  1. 1/2/21 – I LOVE this blog. I use it almost every week to help me select hymns for The Norwegian Lutheran Memorial Church on Logan Square, Chicago, IL, aka Minnekirken. (www.minnekirken-chicago.org)

    I do not speak Norwegian, but many in the congregation do and we sing several hymns out of our Norsk Salme Bok, 1985, every Sunday.

    With Google translate, I can at least chose hymns that fit my sermon themes, thanks to this blog. Please keep it up!

    Mange tusen takk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *