Det aldri var noen som Jesus

Det aldri var noen som Jesus på jord.

Sangen er trolig skrevet av Fanny Crosby og oversatt til norsk av ukjent forfatter. Vi finner den i Sangboken fra 1962 og 1968 som nummer 240 med tre strofer og refreng. Sangen står oppført under temaet “Tro og tillit”. I Sangboken (SaB) fra 1983 finner vi sangen som nummer 241. Her er den plassert under overskriften “Forsoning og rettferdiggjørelse”.

Vi siterer strofe en (SaB):

Det aldri var noen som Jesus på jord,
Så medynksfull, kjærlig og mild!
Det finnes ei noen som Jesus så stor,
Især for de får som fór vill.

De eldste sangbøkene oppgir at sangen ble oversatt til norsk i 1908, mens den siste norske sangboken mener det er i 1907. Det samme skriver Salmelid i en kommentar til sangen. Han skriver at forfatteren er ukjent, med at tonen er ved William James Kirkpatrick. Sangen er ikke kommentert hos Aanestad, men han oppgir Fanny Crosby som forfatter av originalteksten. Det er ikke kjent hva sangen heter på engelsk.

Vi siterer koret (SaB):

Han ofret sitt liv og betalte med blod
Det skyldbrev som tynget meg ned,
Mot djevelen kjempet og seirende stod.
For meg skapte Frelseren fred –
Da korsdøden villig han led.

Sangen står sitert i en rekke nyere og eldre norske og danske sangbøker. I Misjonsforbundets sangbok fra 1984 finner vi sangen som nummer 104 med tre strofer under temaet ”Jesu liv og gjerning.” Frelsesarmeens sangbok fra 1948 har den som nummer 304 under overskriften ”Vitnesbyrd og lovprisning, mens den i Frelsesarmeens sangbok fra 1977 står som nummer 387 under temaet ”Lovprisning”.

Vi siterer strofe to (SaB):

En underfull Frelser er Jesus for meg,
Han kjente den nød jeg var i.
Min straff og min pine tok Jesus på seg,
Og jeg som var skyldig, gikk fri.

På dansk heter sangen Der aldrig var nogen som Jesus på jord. Vi finner den i Indre Missions Sangbok fra 1918 som nummer 104 og i Hjemlandstoner fra 1989 som nummer 133 med fire strofer. I den siste sangboken står det oppført ukjent norsk oversetter av strofe 1-2 og A. T. Nyborg som oversetter av strofe 3-4. Den siste sangboken har plassert sangen under overskriften “Jesus Kristus” og angir Fanny Crosby som forfatter av originalteksten.

Vi siterer strofe tre (SaB):

En evighetsklippe jeg hviler nå på,
Et verk som han selv har fullbrakt.
Ved troen på Jesus jeg salig kan gå,
Han verner meg selv ved sin makt.

Kilder:

Sangboken (1962)
Sangboken (1983)

Hjemlandstoner (1989)
Indre Missions Sangbok (1918)
Frelsearmeens sangbok (1948)
Felsearmeens sangbok (1977)

Tobias Salmelid (1997), s. 70
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 540-541

Fanny Crosby på Wikipedia
Fanny Crosby på CyberHymnal