Om din synd er som skarlagen

Om din synd er som skarlagen.

Dette er en sang skrevet av Fanny Crosby i 1887. Melodien ble komponert av W. Howard Doane. Den engelske tittelen er Though your Sins Be as Scarlet. Vi finner den i Frelsesarmeens sangbok (FaS) som nummer 110 med fire strofer. Her er tittelen Om din synd er som skarlagen. Den norske versjonen er en fri gjendiktning av den engelske originalen som har ti verslinjer i hver strofe i stedet for bare fire som på norsk.

Vi siterer strofe en (FaS):

Om din synd er som skarlagen,
Skal den bli hvit som sne;
Om den er rød som purpur,
Skal den bli som ull.

Gud vil at alle fortapte syndere skal få motta frelsen i Jesus. Slik leser vi også i Bibelen: ”Kom, sier han, og la oss gå i rette med hverandre. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.” (Jes 1, 18).

Vi siterer strofe to (FaS):

Hør den røst som nå deg kaller:
O, vend om, vend om til Gud!
For han er full av nåde
Og barmhjertighet.

Det er ikke så ofte vi finner en sang som er full av teologi og kristen lære. Men dette er unntaket. Her følger Fanny Crosby tradisjonen fra Moody. Men som så ofte før, så er bibelordet fra Jes 1, 18 knyttet sammen med oppfordringen til å vende om til Gud. Omvendelsen og etterfølgelsen er for øvrig et hovedtema i diktningen till Fanny Crosby.

Vi siterer strofe tre (FaS):

Han forlater din misgjerning,
Kommer den ei mer i hug.
Se hen til meg, all jorden!
Lyder Herrens kall.

Det er også en annen sang på norsk som er bygd over samme tema. Vi finner den i Metodistenes sangbok som nummer 165. Her er tittelen Gud jeg ber ei om rikdom. Den er skrevet av Mary A. Kidder i 1870. Strofe tre lyder slik: ”Også meg gjelder løftet / Nå jeg klart det kan se / Er din synd som skarlagen / Den skal bli hvit som sne.”

Vi siterer strofe fire (FaS):

Han som oss så høyt har elsket
At vår synd han tok på seg,
Ham være lov og ære
I all evighet!

Kilder:

Bibelen (2005)
Frelsesarmeens sangbok (1948)

Though your Sins Be as Scarlet på Wikipedia
Though your Sins Be as Scarlet på CyberHymnal
Thursday Hymn Reflection: “Though Your Sins be as Scarlet”